Veelgestelde vragen over RTO's

Hoe werken regeneratieve thermische oxidatoren?

Thermische oxidatie is een technologie die vaak gebruikt wordt om industriële luchtemissies te zuiveren en VOCs te verwijderen. De technologie is gebaseerd op thermische verbranding, wat inhoudt dat de gasen opgewarmd worden tot voorbij hun vlampunt (wat meer dan 1100 °C kan zijn) waardoor de verontreinigende stoffen als het ware ‘verbrand’ worden. Onder invloed van de temperatuur worden VOCs zo vernietigd en vallen ze uiteen in CO2 en water. Hiervoor is vaak een behoorlijke hoeveelheid aardgas nodig.

Regeneratieve systemen verschillen van de standaard niet-regeneratieve oxidatoren door gebruik te maken van keramische bedden die warmte van de gezuiverde gassen overbrengt naar de vervuilde stroom. Door deze warmterecuperatie is minder aardgas nodig om het vervuilde gas voor te verwarmen.

 

Wanneer worden thermische oxidatoren gebruikt?

Thermische oxidatoren kunnen ingezet worden in een brede range van debieten en concentraties. Ze zijn echter het meest efficient in het hogere concentratiebereik, en bij voorkeur wanneer het systeem autotherm kan werken. Om luchtemissies met lage VOC gehaltes aan VOC emissies te zuiveren is er een grote hoeveelheid aardgas nodig. Zowel van economisch als ecologisch perspectief is dit niet logisch. Bovendien worden thermische oxidatoren het vaakst gebruikt om continue emissies te handelen aangezien een thermische oxidator bij discontinue processen te frequent uitgeschakeld zou moeten worden of er veel aardgas nodig is om het systeem draaiende the houden.

 

Hoe vergelijkt actieve kool zich ten opzichte van thermische oxidatie?

Zowel actieve kool als thermische oxidatie worden vaak gebruikt als luchtzuiveringstechnologie. Thermische oxidatie wordt eerder gebruikt bij hoge concentraties en continue emissies aangezien dit de gasconsumpie verlaagt. Deze systemen zijn extra interessant wanneer ze autotherm kunnen lopen. We zien echter vaak situaties waarbij een thermisch systeem gekozen wordt als standaardoplossing zonder te onderzoeken of dit zowel economisch als ecologisch de beste oplossing is. Volgens ons is het altijd de moeite waard om dit te bekijken afhankelijk van de productieprocessen.

Actieve kool wordt typisch minder ingezet in continue processen met hoge concentraties aangezien het koolverbruik te hoog kan worden. Het is echter ideaal om organische vervuiling in lagere concentraties en/of VOCs tijdens discontinue processen te verwijderen. Als er geen vervuiling is, is er simpelweg ook geen koolverbruik. In dergelijke scenarios is het perfect logisch om actieve kool met thermische oxidatie te vergelijken. Er zijn echter ook situaties waarin actieve kool in combinatie met een RTO gebruikt wordt of als tijdelijk alternatief. Dit wordt verder beschreven in de vragen hieronder.

 

Wat gebeurt er wanneer een RTO onderhoud nodig heeft?

Tijdens onderhoudswerken kan de RTO niet gebruikt worden. Bijgevolg is er geen luchtzuiveringssysteem om VOCs te verwijderen. Sommige bedrijven krijgen toestemming om hun productie tijdelijk verder te zetten zonder VOC zuiveringstechnologie. Andere worden echter verplicht om de productie stop te zetten als er geen alternatieve oplossing om hun luchtemissies te zuiveren. Voor grote chemische of farmaceutische bedrijven kan de kost voor een productiestop hoog oplopen. In deze situatie kan het voordelig zijn om een tijdelijke oplossing voor VOC-verwijdering te implementeren zodat er verder geproduceerd kan worden. Mobiele actieve koolfiltratie is de ideale oplossing als tijdelijke overbruggingsoplossing tijdens onderhoud. Meer informatie over hoe dit in de praktijk ingepland kan worden, kan je in volgende case study vinden: (+link)

 

4 nuttige toepassing waarbij actieve kool gebruikt wordt in combinatie met thermische oxidatoren

Er zijn meerdere situaties waarbij het nuttig kan zijn om een alternatief luchtzuiveringssysteem beschikbaar te hebben, naast de thermische oxidator die reeds op site geïnstalleerd is. Actieve kool kan gebruikt worden als extra behandelingsstap of backup systeem in volgende toepassingen:

 • Als tijdelijke overbruggingsoplossing
  • Tijdens onderhoud
  • Als overbrugging tijdens opstart of levertermijn van een installatie

Zoals in de vorige vraag beschreven, kan actieve kool ideaal zijn als tijdelijke VOC-verwijderingstechnologie. Productie ter plaatse kan doorgaan zoals altijd, zonder onderbreking. In dergelijke situaties, worden mobiele actieve koolfilters vaak opgenomen in de onderhoudsplannen van sites en op voorhand besteld. Zodra het onderhoud afgewerkt is, kunnen de filters eenvoudig teruggenomen worden.

 • Als noodoplossing na een calamiteit

Wanneer een onverwachte shutdown of zelfs een calamiteit met een RTO plaatsvindt, is een noodoplossing nodig om een productiestop te vermijden. Het kan echter een uitdaging zijn om op korte termijn een effectief luchtzuiveringssysteem te vinden. Aangezien DESOTEC een vloot aan mobiele filters ter beschikking heeft, zijn er altijd filters beschikbaar voor noodgevallen. DESOTEC heeft al meerdere klanten over heel Europa bijgestaan bij dergelijke noodgevallen. De actieve koolfilters blijven ter plaatse om VOC-emissies te verwijderen zolang als nodig.

 • Als permanente back-up
  • Voor (onverwachte) shutdowns, storingen, …
  • Wanneer de limit van 25% LEL niveaus overschreden worden.

Sommige bedrijven nemen een meer proactieve aanpak ten opzichte van onderhoud en calamiteiten door een permanent back-up systeem te installeren zodat VOC-emissies ten allen tijden gezuiverd kunnen worden. Dit geeft hen extra flexibiliteit om de RTO te passeren wanneer de VOC-concentraties hoger dan de 25% LEL-waarde is. Bovendien is er op die manier al een back-up systeem ter plaatse indien er onverwachte problemen optreden zodat het back-up systeem onmiddellijk kan overnemen.

 • Als voorbehandeling voor thermische oxidatoren

Alhoewel thermische oxidatie een goede technologie is om organische polluenten te behandelen, kan het niet alles verwijderen. H2S en kwik kunnen bijvoorbeeld niet met een RTO verwijderd worden. In dergelijke situaties kan een voorbehandeling nodig zijn aangezien ook voor deze componenten grenswaarden bestaan. Via geïmpregneerde kool, kunnen deze anorganische molecules ook verwijderd worden. In onze ervaring is H2S-verwijdering extra belangrijk aangezien dit tot geurhinder in de omgeving, maar ook tot SOx emissies leidt.

 

Wat is de CO2 impact van een thermische oxidator? Hoe is dit te verbelijken met de CO2 impact van actieve kool?

Bij het kiezen van een zuiveringstechnologie, houden bedrijven meer en meer rekening met de CO2 impact van de technologie. Bij grote mulitnationals wordt dit beïnvloed door hun eigen engagementen in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen. In sommige Europese lidstaten, zorgen taxen op CO2 emissies er ook voor dat technologieën met een grote CO2 impact minder aantrekkelijk worden.

De CO2 impact van een thermische oxidator hangt af van de specifieke installatie en flow die gezuiverd dient te worden. Over het algemeen kunnen we de CO2 emissies van een RTO in twee categorieën opsplitsen:

 • CO2 emissise van het verbranden van vervuiling (VOCs)
 • Het verbranden van aardgas
  • Om de temperatuur in de RTO hoog genoeg te houden
  • Om de periodes met minder of geen vervuiling te overbruggen

Het eerste aspect is logisch van een ecologisch perspectief aangezien veel VOCs een hoger CO2 equivalent dan CO2 zelf. Het tweede deel zorgt echter voor extra CO2 emissies door het verbranden van aardgas, enkel om de installatie te laten draaien zonder hier voordeel van te krijgen. Stijgende gasprijzen en mogelijke verdere uitbreiding van CO2 taxen in Europese lidstaten, zorgen ervoor dat dit minder aantrekkelijk wordt aangezien op langere termijn niet duurzaam is.

Natuurlijk heeft actieve kool ook een CO2 impact. Er is echter een groot verschil tussen het gebruiken van verse of gereactiveerde kool. De CO2 impact van gereactiveerde kool is typisch slechts 10% tot 20% van de impact van verse kool. Voor verse kool, ligt de CO2 voetafdruk typisch tussen 6,5 en 12 kg CO2/kg actieve kool. De waarde van gereactiveerde producten is slechts 1,2 kg CO2/kg actieve kool.

Een van onze Spaanse klanten gebruikten een RTO om hun VOC-emissies te behandelen. De hoeveelheid aardgas nodig voor de RTO was goed voor een aandeel van 25% van de volledige gasconsumptie van de firma. Door over te schakelen naar actieve kool, was dit aandeel aardgas niet meer nodig. Via deze aanpassing, kon de CO2 voetafdruk duidelijk verlaagd worden.

 

Als u nog vragen hebt over RTO's en actieve kool als alternatieve oplossing, neem dan hier contact op met onze experts.