Veiligheid prioritair bij verwijdering van CMR-moleculen

Correct omgaan met CMR-moleculen is voor heel wat ondernemingen een stevige uitdaging. Enerzijds hebben ze die stoffen broodnodig in hun productieprocessen, vervolgens moeten ze deze moleculen op een veilige én milieuvriendelijke manier zien kwijt te raken. De mobiele Aircon-filters van Desotec zorgen voor een gegarandeerd gezonde, budgetvriendelijke én ecologisch verantwoorde oplossing.

CMR-moleculen (zoals benzeen, acrylinitrile  en dichloormethaan) behoren tot de ‘zeer zorgwekkende stoffen’ die extra aandacht vereisen. Het gaat om moleculen die carcinogeen (kankerverwekkend), mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen beïnvloedend ) en/of reprotoxisch (schadelijk voor de voortplanting) zijn. Elk industrieel bedrijf dat met CMR-moleculen werkt, is verplicht om de uitstoot van deze stoffen zorgvuldig in kaart te brengen en gerichte actie te ondernemen op een veilige en kostefficiënte manier.

Thermische naverbranding

Vroeger was thermische naverbranding de meest courante keuze om af te geraken van de CMR-moleculen. Die aanpak stond evenwel borg voor een drietal essentiële nadelen: het was een zware investering met hoge operationele kosten (omwille van de discontinuïteit) en bovendien was de erg hoge CO2-uitstoot niet bepaald milieuvriendelijk.

Dat ondervond ook een bekend Frans farmaceutisch bedrijf aan den lijve. Onder druk van de overheid moest de onderneming op zoek naar een snelle en krachtdadige aanpak van het probleem, anders dreigde een productiestop. Het management nam contact op met Desotec voor een doeltreffende behandeling.

Na nauw overleg met de klant dokterde ons projectteam een sleutel-op-de-deuroplossing uit die de twee uitstootpunten van het farmaceutisch bedrijf aanpakten op basis van actieve kool. Voor elk uitstootpunt installeerden we een serieopstelling van mobiele Aircon-filters, die op een volstrekt veilige manier de uitstoot van de CMR-moleculen volledig elimineren én de discontinuïteit van het behandelingsproces perfect opvangen door een continue luchtflow over de installaties te waarborgen.

De klant slaat hierbij verschillende vliegen in één klap: de huuroplossing vermijdt zware investeringen, de operationele kosten bedragen maar 25 %  van de vroegere aanpak en ook de CO2-uitstoot ligt tien keer lager. Uiteraard is daardoor ook de continuïteit van het productieproces gegarandeerd. Bovendien is het filterconcept dermate ontworpen dat er geen enkele manuele interventie meer nodig is, waardoor het verwerkingsproces op een 100 % veilige manier gebeurt. Op die manier is er geen enkel gevaar meer voor de gezondheid van de medewerkers, zowel bij de klant als bij Desotec zelf.