Verlaging van het gasverbruik: Gebruik van mobiele actieve koolfilters als thermische oxidatievervanger

Aardgas, een essentiële hulpbron voor processen van Europese industrieën, wordt steeds schaarser en duurder. Door de onzekerheid over de beschikbaarheid en de prijs van gas zoeken de meeste bedrijven naar alternatieve oplossingen om buitensporige kosten of productiestilstand te voorkomen.

Mobiele actieve koolfilters kunnen een goed alternatief zijn voor de behandeling van luchtemissies. Luchtzuivering, een van de laatste productiestappen, is wettelijk verplicht in de Europese Unie. Dit zuiveringsproces gebeurt vaak met geregenereerde thermische oxidatoren (RTO) en vereist een constante en grote hoeveelheid aardgas. Door een RTO zelfs tijdelijk te vervangen door een mobiele filter, kan het gasverbruik worden verminderd terwijl volledig aan de emissievoorschriften wordt voldaan. Bedrijven kunnen het bespaarde gas dan gebruiken voor de kernprocessen, waar vervanging door alternatieve technologieën niet mogelijk is. Het gas kan ook worden opgeslagen om de gasvoorziening van het bedrijf veilig te stellen of om de kosten te drukken.

 

Thermische oxidatie voor luchtemissiereductie

Thermische oxidatie is een proces dat wordt gebruikt om luchtemissies, zoals VOS of HAP's uit industriële luchtstromen te vernietigen. De verontreinigende stoffen zijn over het algemeen gebaseerd op koolwaterstoffen en worden vernietigd door thermische verbranding, wat resulteert in CO2 en H2O. Om de verontreinigende stoffen in de stroom te verbranden, worden de meeste oxidatiemiddelen gebruikt bij temperaturen van meer dan 760 °C.

RTO's - een van de meest gebruikte technologieën voor de beheersing van luchtverontreiniging werken enigszins anders. Zij maken gebruik van een keramisch bed, dat door vorige oxidatiecycli is verhit om de luchtstroom voor te verwarmen en gedeeltelijk te oxideren. Vervolgens gaat de voorverwarmde stroom een verbrandingskamer binnen die verwarmd wordt door een externe brandstofbron om volledig te worden geoxideerd. De beoogde oxidatietemperatuur van de meeste RTO's ligt tussen 760°C en 820°C, maar kan in zeldzame gevallen zelfs oplopen tot 1100°C om de volledige vernietiging te verkrijgen van de verontreinigende stoffen in de luchtstroom.

Beide processen vereisen een externe brandstofbron. Aardgas is de meest gebruikte brandstofbron voor thermische oxidatiemiddelen. Bovendien moeten deze processen, om efficiënt te kunnen werken, de bedrijfstemperatuur vrijwel continu op peil houden, wat grote hoeveelheden gas verbruikt.

Actieve koolfiltratie voor emissiereductie

Actieve koolfiltratie is een bewezen technologie voor de beperking van luchtemissies. Actieve kool is een ongevaarlijk koolstofhoudend product met een poreuze structuur en een zeer groot inwendig oppervlak. De behandeling van luchtemissies met actieve kool is gebaseerd op adsorptie, waarbij moleculen zich hechten aan een extern of intern oppervlak van een vaste stof. Door zijn zeer grote interne oppervlakte (tot 1.500 m²/g) is actieve kool ideaal voor adsorptie

Actieve koolfiltratie is efficiënt in het verwijderen van verontreinigende stoffen zoals VOS of geurcomponenten, zoals H2S of NH3 uit luchtstromen. 

Filtratie met actieve kool werkt autonoom en vereist dus geen externe brandstof zoals aardgas.

Mobiele actieve koolfilters als RTO-vervanger

Hoewel actieve koolfiltratie kan worden uitgevoerd met vaste filters, zijn mobiele actieve koolfilters de methode bij uitstek als het gaat om het (tijdelijk) vervangen of optimaliseren van een RTO, aangezien het een zeer aanpasbare en flexibele oplossing is. Ze zijn reeds een geteste en goedgekeurde technologie voor het vervangen van een RTO, vooral in geval van gepland onderhoud, of om productiestilstand te vermijden

DESOTEC is de leider in mobiele actieve koolfiltratie en biedt een uniek 5-stappen-proces:

De meeste bedrijven maken zich zorgen over de onzekerheid met betrekking tot de gasvoorziening, vooral voor de komende winter. Daarom is het zinvol om elke maatregel te overwegen als het gaat om het verminderen van het gasverbruik. Een mobiele actieve koolfilter kan een geschikt alternatief zijn voor RTO-behandeling om gas te besparen. Voor een evaluatie van uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met onze experts.

Better be safe than sorry

In sommige Europese landen vereist zelfs een tijdelijke verandering in de zuiveringstechnologie voor luchtemissies van een bedrijf een wijziging van de exploitatievergunning die door de plaatselijke overheid wordt afgegeven. Veel bedrijven die voor hun emissiebehandeling gebruik maken van een RTO bereiden zich reeds voor door alternatieve technologieën, zoals mobiele actieve koolfilters, aan hun vergunning toe te voegen.

Deze voorzorgsmaatregel geeft extra zekerheid dat bij uitval of onderhoud van de RTO snel een mobiele filter kan worden geleverd en geïnstalleerd, zodat de emissies nog steeds uit de luchtstroom worden gefilterd en onnodige stilleggingen of boetes worden voorkomen. Ons team van Desotec-experts kan u helpen bij de voorbereiding van gesprekken over de aanpassing van vergunningen.

Neem vandaag nog contact op met ons team om te bespreken wat de mobiele filtratieoplossingen van Desotec voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Wilt u meer weten over mobiele filters voor tijdelijke oplossingen? Download ons e-book: