Vermindering van de residuen van bestrijdingsmiddelen bij de productie van chemische gewasbeschermingsmiddelen

De landbouw in Europa is afhankelijk van meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. In 2016 werd in de EU bijna 400.000 ton pesticiden en andere fytosanitaire producten verkocht.[1]

Toch kunnen de chemicaliën die tijdens de productie ervan worden gebruikt, evenals de restanten van de pesticiden zelf, het afvalwater verontreinigen. Als dit in de natuurlijke omgeving terechtkomt, kan dit tot vervuiling en schade leiden.

De fabrikanten zijn daarom onderworpen aan strenge wetten inzake de behandeling en verwerking van afvalwater, dat kan worden verontreinigd door processen zoals chemische nevenreacties, afgewerkte zuren en bijtende stromen, gecondenseerde stoom en water dat vrijkomt bij het spoelen van de machines na gebruik.

De door DESOTEC gebruikte mobiele technologie voor actieve koolstoffiltratie is uitgeroepen tot een Best Beschikbare Techniek (BBT) voor de zuivering van fytosanitair afvalwater vanwege het bewezen vermogen om verontreinigingen zoals adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX) en organisch materiaal terug te brengen tot de wettelijke grenswaarden. 

 

Het probleem

Eén fabriek die chemische gewasbeschermingsmiddelen produceert, moest de AOX concentratie en de residuen van bestrijdingsmiddelen in het afvalwater verlagen tot zeer lage wettelijke niveaus voordat het naar een nabijgelegen zuiveringsinstallatie kon worden vervoerd.

In plaats van het verontreinigde water op te slaan in gigantische tanks op de locatie totdat het kon worden afgevoerd voor gespecialiseerde verwijdering, een proces dat zowel duur als lastig is, zochten de fabrikanten naar een efficiëntere oplossing.

In het geval van deze fabriek was er nog een andere uitdaging: de concentraties gechloreerde, gefluoreerde en gebromeerde AOX-componenten fluctueerden allemaal, wat betekent dat elke zuiveringsoplossing flexibel genoeg moest zijn om ermee om te gaan.

 

De oplossing

Het Mobicon-model van DESOTEC, het grootste van de reeks mobiele actieve koolstoffilters voor de zuivering van afvalwater, bleek de ideale oplossing te zijn voor deze fytosanitaire fabriek.

Het belangrijkste is dat de Mobicon zeer effectief is, door het gebruik van Organosorb-koolstof om het water te zuiveren van AOX en pesticiden tot een veilig niveau voor een correcte verwijdering.

Bovendien is het eenvoudig te installeren. Het kan op proef of tijdelijk geïnstalleerd worden, wat weinig investeringen van de fabrikant vergt.

Het is eenvoudig aan te sluiten en de filters kunnen in ongeveer een uur worden uitgewisseld. Dit in tegenstelling tot vaste filtersystemen, waar het uitwisselingsproces lang duurt en veel tijd kost voor het personeel.

Ten slotte is het modulair en zeer flexibel, wat betekent dat het zich kon aanpassen aan de fluctuerende stromen van verschillende verontreinigende stoffen die door de fabriek worden geproduceerd. 

De Mobicon kan in serie worden opgesteld om hogere verontreinigingsniveaus aan te kunnen. De eerste filter reinigt het water van de meeste verontreinigingsdeeltjes, terwijl de tweede filter het gereinigde water effectief ‘poetst’.

Dit systeem betekent ook dat wanneer één filter verzadigd raakt, de tweede als back-up fungeert.

Ook kunnen waterkolomtesten worden uitgevoerd om te bepalen welk type koolstof nodig is en om te controleren of de filters het afvalwater op het gewenste niveau zuiveren.

 

De resultaten

In het geval van deze fytosanitaire fabriek heeft de Mobicon bewezen in staat te zijn pieken van AOX van 300 mg/l te behandelen, waardoor deze tot de wettelijke grenswaarde van 0,2 μg/l worden teruggebracht.

Het kan een debiet van 2 m³/h effectief verwerken, wat zorgt voor een vlotte en efficiënte werking.

Wanneer één filter verzadigd is, kan deze snel worden uitgewisseld en vervoerd door DESOTEC, zodat de klant geen nieuwe of gebruikte actieve kool hoeft te manipuleren.

 

Meer informatie

DESOTEC werkt samen met een reeks fytosanitaire producenten en biedt een reeks flexibele en modulaire oplossingen die zijn aangepast aan de behoeften van elke locatie.

Voor meer informatie over DESOTEC’s oplossingen voor de meststoffen- en bestrijdingsmiddelenindustrie, neem vandaag nog contact met ons op. 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.