Vermindering van de vervuiling van afvalwater in de kunststofrecyclage

Het terugwinnen en recyclen van plastic is cruciaal voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen, maar het proces creëert zijn eigen milieuproblemen in de vorm van vervuild afvalwater

De MOBICON-filters van DESOTEC zijn ideaal voor het zuiveren van afvalwater, zodat het voldoet aan de wettelijke eisen, zodat recyclingbedrijven hun activiteiten kunnen uitbreiden en kunststofafval niet op de stortplaats terecht kan komen.

Het probleem

Onze klant, gevestigd in de Italiaanse markt, recupereert en recycleert kunststof dozen, voornamelijk uit de voedingsindustrie.

Tijdens het was- en recyclageproces worden voedselresten en reinigingsmiddelen geproduceerd. Voordat het afvalwater voor verdere behandeling naar elders kan worden afgevoerd, moet het niveau van deze verontreinigende stoffen worden verlaagd.

Indien onbehandeld, bedraagt de COD-concentratie in het afvalwater van deze fabriek ongeveer 600 mg/l. De wettelijke grenswaarde in de regio is vastgesteld op 500 mg/l. 

Vanwege de sterke betrokkenheid van de klant bij de principes van milieuduurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft de klant zichzelf een lagere COD-grenswaarde van slechts 200 mg/L opgelegd.

Tot voor kort kon de klant de vervuilende stoffen uit het afvalwater zelf filteren met behulp van vaste koolstoffilters. Eerder in 2019 verhoogde het bedrijf echter zijn productie en stelde vast dat zijn filters het niet aankonden. De COD-niveaus waren hoger dan verwacht en de klant was niet in staat om de oorzaak te achterhalen.

In het besef dat de kerncompetentie van het bedrijf ligt in het recyclen van kunststof, niet in het zuiveren van afvalwater, heeft de klant DESOTEC opgebeld.

De oplossing

De ingenieurs van DESOTEC zijn in juli 2019 voor het eerst op locatie geweest om de klant te helpen onderzoeken waarom de bestaande filters niet meer goed werkten.

Ze ontdekten dat zwevende vaste stoffen in het water de koolstoffilter verstopten. Dit verminderde hun efficiëntie en maakte het moeilijker om er water overheen te pompen.

In nauwe samenwerking met de klant ontwierp DESOTEC een oplossing met een tweetraps filterproces.

De bestaande filter van de klant werd omgebouwd om zand te gebruiken, dat de zwevende stoffen uit het afvalwater filtert.

Vervolgens werd een MOBICON-filter geïnstalleerd, dat gebruik maakt van actieve koolstoftechnologie op basis van steenkool om het water voor een tweede keer te filteren, waarbij de resterende organische verbindingen worden behandeld om de COD-niveaus te verlagen.

Aangezien het MOBICON-filter op huurbasis wordt geleverd, was hiervoor geen grote investering van de klant nodig.

De MOBICON was binnen enkele weken na het eerste bezoek van DESOTEC op zijn plaats en eind augustus werd de filter voor het eerst uitgewisseld.

De resultaten

Het nieuwe systeem is een groot succes gebleken.

De COD-niveaus na zuivering zijn 150 mg/l, ruim onder de wettelijke grenswaarden, maar ook ruim binnen de door de klant vastgestelde lagere grenswaarde.

De filters worden gemiddeld één keer per maand uitgewisseld. De klant heeft ongeveer een uur nodig om de oude filter los te koppelen en een nieuw filter weer aan te sluiten, waarbij DESOTEC de verzadigde filter naar de eigen locatie verwijdert voor verdere behandeling. 

Dat betekent dat de klant zijn activiteiten niet lang hoeft te staken om de uitwisseling te laten plaatsvinden. Ook hoeft geen van de medewerkers van de klant zelf met de verzadigde actieve kool om te gaan.

De klant is zeer tevreden over de samenwerking met DESOTEC en prijst onze betrouwbaarheid, snelheid en voortdurende ondersteuning.

Er is een accountmanager van DESOTEC die dagelijks in contact staat met de klant. De resultaten en wekelijkse analyses worden gedeeld, zodat experts van DESOTEC consequent kunnen controleren of de filter nog steeds optimaal efficiënt werkt. 

Met een effectieve oplossing voor afvalwaterbeheer is de installatie in staat om de bestaande activiteiten op te vangen en op te schalen wanneer dat nodig is.

De verkoopteams krijgen nu het groene licht om potentiële nieuwe klanten te benaderen, waardoor het bedrijf groeit en een verdere bijdrage wordt geleverd aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde.

Neem vandaag contact op met DESOTEC

Onze klant is een model voor andere kunststofverpakkingsbedrijven in de Italiaanse markt en daarbuiten die de vervuiling in hun kunststofrecyclingprocessen willen verminderen.

Hoewel deze specifieke klant geen groot probleem heeft met oppervlakte-actieve stoffen, hebben andere fabrieken op de Italiaanse markt voor kunststof voedselverpakkingen dat wel, en de wettelijke grenswaarden zijn streng, vaak tot 10 mg/l. De mobiele filters van DESOTEC kunnen ook deze oppervlakte-actieve stoffen met succes behandelen.

Omdat de MOBICON-filters maandelijks te huur zijn, zijn er geen grote investeringen van klanten nodig.

Neem vandaag nog contact met ons op om te weten te komen hoe DESOTEC’s serie mobiele filters uw bedrijf kan helpen bij de omgang met vervuild afvalwater.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.