Vervuild grondwater op korte tijd gezuiverd door mobiele actiefkoolfilters.

Mobicon mobile activated carbon filter

Net als zowat ieder productiebedrijf, dragen ook ondernemingen in de (petro)chemische industrie de belangrijke verantwoordelijkheid om zo duurzaam mogelijk te werken. Loopt er dan toch eens iets verkeerd, is het nuttig om weten dat toegewijde partners, zoals Desotec, meteen paraat staan om problemen snel en adequaat op te lossen. Dat werd recent nog maar eens aangetoond bij een specifiek project in Spanje.

Een wereldwijd actieve en toonaangevende producent van speciale fenolharsen botste in september 2017 op een vervelend probleem. Tijdens metingen van de kwaliteit van het grondwater bleek dat dit water ernstig verontreinigd was met fenol. Bovendien bleek niet alleen het grondwater op de site van de onderneming vervuild, maar was ook het grondwater in de omgeving gevoelig aangetast. Een lek in een opslagtank van fenol lag aan de basis van dit probleem.

Oplossing binnen de 72 uur

De onderneming nam meteen zijn verantwoordelijkheid op, informeerde de overheidsadministratie en ging direct op zoek naar een oplossing. De pionier op het gebied van kunststoffen contacteerde meteen ook Desotec en bezorgde ons gedetailleerde resultaten van de metingen. Binnen een tijdspanne van 24 uur ontvingen zij van ons een offerte, die snel werd goedgekeurd. Minder dan drie dagen na het eerste contact plaatsten wij op hun site een Mobicon mobiele actievekoolfilter.

Het bedrijf installeerde meteen een pomp om het vervuilde grondwater op te pompen en liet de waterstroom behandelen door de mobiele actiefkoolfilter. Vervolgens wordt het volledig gezuiverde water opnieuw in de grond geïnjecteerd.

Drie filters in serieopstelling

Na een drietal dagen bleek dat één mobiele filter niet zou volstaan om alle grondwater adequaat te behandelen. Daarom viel snel de beslissing om drie dergelijke filters in serie te plaatsen. De flexibiliteit van Desotec laat toe om de behandelingscapaciteit in een mum van tijd aan te passen aan een grotere of kleinere vraag. We beschikken op onze verschillende sites over een aanzienlijke stock, precies om snel te kunnen anticiperen op dergelijke dringende vragen naar kwalitatieve huuroplossingen.

Na een behandelingsperiode die uiteindelijk drie maanden in beslag nam, bleek uit uitvoerige tests en analyses van de overheid dat het verontreinigde grondwater volledig gezuiverd was. Bovendien had de klant er intussen ook alles aan gedaan om het lek in de opslagtank voor fenol adequaat te dichten. Eind 2017 konden zowel het bedrijf als alle stakeholders uit de omgeving weer opgelucht ademhalen en is het grondwater weer van prima kwaliteit.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.