Vervuilende stoffen uit stortgas verwijderen 

Stortplaatsen bevatten een potentiële energiebron, het biogas dat op natuurlijke wijze wordt uitgestoten door het afbreken van afval.

Biogas bevat echter niet alleen bruikbaar methaan (CH4), maar ook vervuilende stoffen die moeten worden verwijderd om te voorkomen dat de motoren die worden gebruikt om elektrische generatoren aan te drijven, worden beschadigd. Lees meer over hoe we stortplaatsen in heel Europa helpen om afval om te zetten in energie.

Het probleem 

Een belangrijke energieleverancier in Frankrijk ontwikkelt groenere vormen van energie, namelijk zonne-energie, windenergie, energie via water en biogas.

Het is actief op verschillende voormalige stortplaatsen, waar biomethaan wordt geproduceerd om motoren aan te drijven voor het opwekken van elektriciteit.

Gesloten stortplaatsen produceren minder biogas en vervuiling dan functionerende stortplaatsen, omdat veel van het afval al biologisch is afgebroken. Behandeling kan echter nog 10-20 jaar, of zelf langer, na de sluiting noodzakelijk zijn.

Voor het opwaarderen van het biogas tot biomethaankwaliteit is ook de verwijdering van waterstofsulfide (H2S) en vluchtige organische stoffen (VOC's) nodig. Siloxanen zijn een bijzonder schadelijke groep VOC's, die schade aan de motoren kunnen veroorzaken.

De concentraties van vervuilende stoffen variëren afhankelijk van de samenstelling van het afval. Voor H2S liggen de concentraties vaak in het bereik van 100-2 000 ppm en de VOC-concentratie in het bereik van 500-2 000 mg/m³

Motorfabrikanten stellen adviesniveaus vast voor deze vervuilende stoffen. Het overschrijden van deze grenswaarden kan de motor beschadigen en de garantie van de fabrikant ongeldig verklaren.

DESOTEC heeft een raamcontract met deze energieleverancier. Op één site in Noordoost-Frankrijk hadden we al een oplossing geïnstalleerd, twee kleine filters in serie. De eerste om de H2S te verwijderen en de tweede om de VOC's te verwijderen.

Aangezien de H2S het best behandeld kan worden in vochtige omstandigheden en VOC's in droge omstandigheden, werd de VOC-filter stroomafwaarts van een koeler, een druppelvanger en een booster geïnstalleerd.

De site wordt echter bediend door een enkele technicus die het vervangen van de 2,3 m hoge filters enigszins riskant vond, omdat hij hiervoor een ladder moet beklimmen, die nat kan worden of zelfs kan bevriezen in de winter, om de aansluitingen aan de bovenkant te bereiken.

Het bedrijf wilde een veilige werkomgeving garanderen en vroeg DESOTEC daarom om een alternatieve oplossing.

De oplossing 

DESOTEC stelde voor de twee kleine filters te vervangen door één grotere.

Hoewel deze grotere modellen ongeveer 8 m hoog zijn, liggen de in- en uitlaataansluitingen lager dan hoofdhoogte, waardoor één persoon zich eenvoudig kan redden zonder het risico van het beklimmen van een ladder.

Deze enkele unit bestaat uit twee lagen actieve kool. De eerste verwijdert de H2S en de tweede de VOC's.

Het is niet mogelijk om de vochtigheidsgraad tussen de lagen te wijzigen, wat de adsorptiecapaciteit van VOC's kan beïnvloeden omdat de relatieve vochtigheid buiten het optimale bereik valt. Het bedrijf is echter tevreden met dit compromis om de veiligheid op de werkplek te verbeteren.

Bovendien moeten de kleinere modellen worden gelost door de technicus op de site, terwijl de grotere filterunits worden geleverd door een vrachtwagen van DESOTEC en worden gelost door onze medewerkers. Dat betekent dat de technicus op de site niet meer zelf een vorkheftruck hoeft te huren en te bedienen.

De resultaten 

De nieuwe filter reduceert met succes de vervuilende stoffen tot onder de vereiste niveaus.

Samen met de klant monitoren we het koolverbruik, dat naar verwachting iets hoger zal zijn dan bij het vorige dubbele filtersysteem, en maken we aan het eind van het jaar een vergelijkingsanalyse.

Ze kunnen dan aanpassingen maken om het systeem verder te optimaliseren, bijvoorbeeld door de samenstelling van de koollagen of het debiet van het gas te wijzigen.

Dusver is de filter één keer vervangen. Hoewel het nu een zeer grote unit is, vond de technicus op de site de installatie eenvoudig en veilig.

Zoals bij alle DESOTEC-filters is het niet nodig dat technici de verzadigde kool legen, op de site opslaan of hervullen met verse kool. Alle units worden afgesloten en van de site getransporteerd voor reactivatie in de DESOTEC-ovens.

Dit maakt het proces schoon, stofvrij en veilig, wat de klant ertoe heeft aangezet om zijn vaste filter op een andere site te vervangen door een mobiel alternatief van DESOTEC. Een derde site overweegt om dit voorbeeld te volgen.  

Neem vandaag contact op met DESOTEC 

Neem contact op met onze experts om te ontdekken hoe mobiele filters van DESOTEC vervuilingen op uw sites kunnen oplossen, of als u vragen heeft.  

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.