Verwijderen van VOC’s tijdens de productie van bitumen dakbedekking

Bitumen wordt veel gebruikt als dakbedekking, vooral voor platte daken. Gemaakt van ruwe olie, wordt het gewaardeerd om zijn weerbestendige afdichtingseigenschappen.

Echter, wanneer bitumen tijdens het productieproces tot vloeibare vorm wordt verhit, komen er vluchtige organische stoffen (VOC's), zoals koolwaterstoffen, vrij die geurhinder kunnen veroorzaken voor de omwonenden.

Het probleem

Dit grote bedrijf produceert bitumen dakbedekking in zijn fabriek in Duitsland. Het heeft een vergunning om VOC's uit te stoten tot een concentratie van 20 mgC/m³ in de lucht.

In de productiehal wordt bitumen verwarmd tot 160-200˚ C en vervolgens gegoten om platen te maken. Afzuigkappen zuigen lucht met bitumendampen af voor de behandeling.

Het bedrijf had een natte scrubber geïnstalleerd om de emissies te zuiveren. De koolwaterstoffen in bitumen zijn echter niet oplosbaar in water en pogingen om ze te helpen verwijderen door bepaalde chemische stoffen toe te voegen waren slechts gedeeltelijk succesvol.

Het bedrijf ontdekte DESOTEC op de Duitse milieutechnologiebeurs IFAT en vroeg ons of onze technologie effectief zou kunnen zijn voor hun situatie. Na overleg hebben we een proefproject opgezet.

De oplossing

We hebben een kleine filter geïnstalleerd, de AIRCON 200, op een luchtstroom van 100 m3/h. Het totale debiet van de productiehal bedraagt 20 000 tot 40 000 m3/h, dus als de piloot succesvol zou zijn, zouden we met een factor 200 tot 400 moeten opschalen.

We hebben een tweestapsproces toegepast om het resultaat te meten. Ten eerste door een eenvoudige geurtest van de behandelde lucht aan de uitlaat. Ten tweede door gebruik te maken van een reeds door de klant geïnstalleerde vlamionisatiedetector (FID).

Zoals verwacht, stelden we vast dat de verse actieve kool in onze filters alle componenten adsorbeerde aan het begin van het proefproject. Naarmate de filterbedden meer verzadigd raakten, detecteerden we lage concentraties koolwaterstoffen in de behandelde stroom.

Hieruit konden we afleiden hoe lang elke filter zou meegaan. Vervolgens analyseerden we de gebruikte kool om te zien hoeveel vervuiling het adsorbeert. We hebben berekend dat onze grote standaardfilter, de AIRCON V-XL, geschikt zou zijn als langetermijnoplossing.

De klant wilde er echter zeker van zijn dat er geen doorbraak zou komen, dus besloten we een tweede filter in serie te plaatsen als back-up. Dit betekent ook dat de eerste filter volledig kan worden verzadigd voordat deze wordt uitgewisseld, waardoor het koolverbruik en de operationele kosten dalen.

Tijdens de ontwikkeling van het project heeft de opdrachtgever besloten om een verdere emissiestroom in de opstelling op te nemen. Het uiteindelijke ontwerp was dus voor twee AIRCON V-XL-filters in serie.

Deze fabriek varieert haar productieniveau om aan de vraag te kunnen voldoen. In het voorjaar en de zomer neemt het aantal productieuren toe, in het najaar wordt het aantal uren verminderd en in de winter wordt het bedrijf volledig stilgelegd. Actieve kool is ideaal voor discontinue productie, omdat het eenvoudigweg in de wacht kan worden gezet zonder stand-bykosten totdat de productie opnieuw wordt opgestart.

De resultaten

De opstelling op ware grootte is in het begin van het voorjaar van 2020 in gebruik genomen. Tot nu toe is er geen geur na de behandeling en geen teken van enige doorbraak van kool, wat bewijst dat het systeem effectief werkt.

Dit is een groot project, en de projectproject-, planning-, ontwerp- en engineeringsfasen hebben in totaal drie jaar geduurd. Onze leveringsomvang omvatte ook leidingwerk, ventilatoren en het elektrische regelsysteem, een opstelling die anders misschien vijf of zes bedrijven zou vereisen om te installeren. Voor kleinere projecten kunnen onze plug-and-play mobiele filters binnen enkele weken worden gemonteerd.

Het onderhoudsteam van de fabriek is blij dat het wisselen van de filters door technici van DESOTEC wordt uitgevoerd en dat het tweefiltersysteem ervoor zorgt dat de productie tijdens deze handeling niet hoeft te worden stilgelegd.

Neem vandaag contact op met DESOTEC

DESOTEC’s oplossingen voor actieve koolfiltratie zijn een effectieve manier om emissies te behandelen, of het nu gaat om kleine of grote toepassingen.

Neem vandaag nog contact op met ons team van ingenieurs om te weten te komen hoe onze oplossingen in uw bitumenfabriek kunnen worden toegepast.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.