Verwijderen van VOC's uit luchtemissies in de chemische industrie

Succesvolle bedrijven moeten in staat zijn zich aan te passen, zowel aan veranderende productieniveaus en -processen als aan nieuwe regelgeving. 

De ingenieurs van DESOTEC zijn altijd bereid om bestaande installaties opnieuw te ontwerpen en te upgraden om optimale en kosteneffectieve resultaten voor onze klanten te realiseren.

 

Het probleem

In haar fabriek in Duitsland ontwikkelt een multinationale onderneming chemicaliën en additieven voor klanten in uiteenlopende sectoren als diervoeder en voedingsmiddelen, farmaceutica en cosmetica.

Men verwerkt een reeks aan chemicaliën, afhankelijk van de bestelling, waaronder veel gevaarlijke vluchtige organische stoffen (VOC's). De concentraties zijn meestal vrij hoog, met pieken van 1 tot 5 g/m³. De debieten zijn daarentegen vrij laag, van ongeveer 50 tot 2.000 m³/h, afhankelijk van de productielijn die wordt gebruikt

Technieken zoals biofilters of regeneratieve thermische oxidatoren (RTO’s) kunnen dergelijke schommelingen moeilijk aan. Zulke installaties zijn hoe dan ook veel groter dan actieve koolfilters, en de ruimte in deze installatie is beperkt.

Het bedrijf heeft enkele jaren geleden DESOTEC-filters geïnstalleerd, maar had geen meet- en wisselschema bijgehouden. Bovendien was de productie toegenomen en gewijzigd, maar was de filteropstelling hetzelfde gebleven.

In het voorjaar van 2020 nam de Duitse verkoopmanager van DESOTEC contact op met het voorstel om de opstelling opnieuw te bekijken om er zeker van te zijn dat deze nog steeds voldeed aan de behoeften van het bedrijf. De klant stemde hier graag mee in, omdat zij hun milieuverplichtingen wilden nakomen en de VOC-emissies van de fabriek wilden verlagen.

Tevens verwacht het bedrijf dat haar toegestane emissiegrenswaarde zal worden verlaagd van 50 mg/m³ naar 25 mg/m³ wanneer de Duitse regelgeving inzake luchtverontreiniging, bekend als ‘TA Luft’, eind 2021 wordt herzien.

 

De oplossing

De verkoopmanager van DESOTEC voerde grondige en open gesprekken met de klant. De eerste filteropstelling was gebaseerd op ruwe schattingen, maar deze keer verstrekte de klant actuele metingen van debieten en concentraties.

Dit stelde ons in staat een nieuwe opstelling te ontwerpen voor de locatie, die vier hoofdproductiegebouwen telt.

Er waren al twee soorten filters ter plaatse. Wij hebben de AIRCON 2000 C-filters vervangen door AIRCON 2000-modellen om de toegenomen debieten te behandelen en zullen binnenkort het AIRCON 3000-model, dat de belangrijkste productiehal bedient, vervangen door een AIRCON HC-XL-unit. Deze grote unit bevat meer kool en is in het bijzonder geschikt om de hoge concentraties te verwijderen tot onder de emissiegrenswaarde van 25 mg/m³.

De klant gebruikte ook verschillende soorten kool, waaronder een geïmpregneerd soort om zwavelhoudende verbindingen te verwijderen. Uit hun recente metingen bleek echter dat er slechts sporen aanwezig waren. Bovendien waren praktisch alle koolfilters verzadigd. DESOTEC heeft nu de verschillende soorten kool vervangen door ons standaardsoort, dat het grootste aanbod van moleculen aankan, waaronder sporen van zwavel.

 

De resultaten

Tot nu toe werken de filters perfect en zijn er geen emissies waarneembaar.

Het bedrijf heeft een schema vastgelegd voor het wisselen van filters en voert regelmatig monitoring van de emissies uit. Men is ervan overtuigd dat zij aan de nieuwe TA Luft-regelgeving zal kunnen voldoen.

Wij hebben de oude filtereenheden kunnen herstellen en aanpassen aan onze huidige normen. Deze zijn nu zo goed als nieuw en zijn teruggekeerd naar onze filtervloot.

Zoals deze case bewijst, is het altijd belangrijk om transparant te communiceren en te beschikken over nauwkeurige gegevens, zodat onze ingenieurs een optimaal systeem kunnen ontwerpen.

Bedrijven moeten ook van tijd tot tijd hun activiteiten opnieuw bekijken om na te gaan of hun behoeften zijn veranderd. Aangezien de filters van DESOTEC op huurbasis worden geleverd, is het eenvoudig om ze te upgraden.

Actieve kool is de meest flexibele behandeling van luchtverontreiniging die beschikbaar is en is geschikt voor continue en discontinue productie alsook voor variabele debieten, concentraties en verbindingen. Dit maakt het op lange termijn kosteneffectief.

Het wisselen van filters gaat snel en eenvoudig. DESOTEC verwerkt alle verzadigde kool en vervoert het afval vanaf de locatie van de klant in gesloten filterunits. Het wordt behandeld in onze ultramoderne installaties in België, waar alle verbindingen die aan de kool werden geadsorbeerd, volledig worden vernietigd. De kool wordt vervolgens gereactiveerd voor hergebruik, waardoor de kringloop wordt gesloten en duurzaamheid wordt gestimuleerd. Er komt alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen.

 

Neem vandaag contact op met DESOTEC

Neem vandaag nog contact op met ons team van ingenieurs om te bespreken hoe de oplossingen van DESOTEC uw bedrijf kunnen helpen.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.