Verwijdering nitrotolueen uit ontluchtingsgassen van opslagtanks

Het nastreven van ‘customer delight’ is ook in de chemie een absolute must. Op vraag van een belangrijke klant investeerde een specialist in chemicaliënopslag in een actieve koolfilter om de emissie van nitrotolueen tot het absolute minimum te beperken of zelfs volledig te verwijderen.

Een internationaal bedrijf legt zich sinds jaar en dag toe op chemicaliënopslag in tanks. Het doet dat hoofdzakelijk voor producenten uit de chemische industrie. Eén van die producten is het heel giftige en gevaarlijke nitrotolueen. Vroeger gebruikte de Franse vestiging van het bedrijf gaswassers om de uitlaatconcentratie van deze stof aan te pakken, maar een belangrijke klant vond dat dit systeem niet volstond en vroeg vanuit veiligheidsoverwegingen aan de leverancier om te investeren in een meer performante oplossing.

Ervaring met Desotec service bij vestiging in Antwerpen

Na intern overleg met de Belgische collega’s, leerden de verantwoordelijken in Frankrijk de mogelijkheden van actieve koolfiltratie kennen. De Belgische vestiging van het bedrijf had prima ervaringen met de oplossingen van Desotec en na een bezoek aan de site in Antwerpen raakten ook de Franse stakeholders overtuigd.

De uitdaging bestond erin de juiste oplossing te kiezen voor een nitrotolueen opslagtank die onder stikstofatmosfeer staat. Door temperatuurverschillen in de tank kan het intern volume variëren en is het noodzakelijk de tank te laten ‘ademen’. Om die druk af te laten, hoeft de actieve koolfilter maar een heel laag debiet te behandelen. Ook tijdens het vullen van de opslagtank en om de wagens te ontluchten, bewijst de gekozen AIRCON 2000 C-filter zijn meerwaarde. Dit filtertype werkt heel efficiënt bij behandeling van heel lage debieten (maximum 650 m³/h) en is specifiek ontwikkeld voor de behandeling van ontluchtingsgassen van opslagtanks.

Omdat de ontluchtingsgassen maar af en toe ontstaan, gebeurt aan de uitgang van de actieve koolfilter een continue meting van koolstofmonoxide.  Als er daadwerkelijk CO wordt gedetecteerd, treedt de Inertibox in werking en sluiten de magneetventielen zich automatisch. De filter wordt met stikstof gepoeld zodat terug een inerte atmosfeer ontstaat.

Kokoskool cruciaal om aan grenswaarden te voldoen

De AIRCON 2000 C-filter is gevuld met het kokosgebaseerde actieve kool. De microporositeit van de kokoskool slaagt er in deze molecule sterker te adsorberen. Dat leidt tot een veel tragere en bredere desorptiepiek bij het gebruik van de koolstof. De keuze van het juiste type koolstof is van cruciaal belang, aangezien de emissiegrenswaarden van nitrotolueen tegen de grens van de zerotolerantie aanleunen.

Voor de klant geldt deze toepassing als een pilootproject, waarbij de actieve koolfilter de gaswasser volledig vervangt. Bij positieve resultaten zal het bedrijf ook voor de behandeling van andere luchtstromen die met giftige stoffen bevuild zijn, de mobiele filters van Desotec zal opteren.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.