Verwijdering van gechloreerde VOC’s in de farmaceutische sector

Desotec Aircon 2000C

Methyleenchloride, of dichloormethaan (DCM), is een oplosmiddel met een grote verscheidenheid aan toepassingen in uiteenlopende sectoren zoals voeding en luchtvaart.

In de farmaceutische industrie wordt het gebruikt om chemicaliën te onttrekken aan planten of voedsel voor productie van medicijnen zoals steroïden, antibiotica en vitaminen.

Het is echter toxisch voor de menselijke gezondheid, met huidirritatie en beschadiging van het centrale zenuwstelsel als gekend verschijnsel .

Daarom worden luchtemissies die DCM bevatten, onderworpen aan strenge controles, die van land tot land en van industrie tot industrie verschillen. 

Actieve kool is een zeer effectieve methode om luchtemissies te zuiveren van DCM, zowel als enige zuiveringstechnologie of om emissies te ‘polishen’ die al zijn behandeld door middel van bijvoorbeeld cryogene condensatie. 

Het probleem

Onze klant, een middelgroot bedrijf, is een van de vele in Italië, die goederen produceert voor grote namen in de farmaceutische sector. Het kreeg de opdracht om drie batches van een molecule te maken voor registratiedoeleinden, met het oog op de start van de volledige productie op een later tijdstip.

Het productieproces zou leiden tot luchtemissies van een reactor die vluchtige organische stoffen (VOC) zou bevatten met kleinere hoeveelheden tolueen en andere componenten.

In Italië zijn fabrieken die vandaag de dag met de productie beginnen, onderworpen aan zeer lage DCM-grenswaarden: ten minste onder 20 mgC/m3, en soms zelfs onder 5 mgC/m3. Deze wettelijke grenswaarde was in dit geval niet van toepassing omdat het slechts een proefproject was, maar de klant wist dat hij een oplossing voor de langere termijn moest vinden en wilde dit vooraf testen. 

Aangezien de gechloreerde VOC-emissies zouden worden uitgestoten als gevolg van de ontluchting en drukloos maken van de tank, zou het debiet zeer laag zijn: ongeveer 200 m3/h. De klant had van andere firma’s die actieve koolfilters aanbieden gehoord dat geen enkele geschikt was voor een laag debiet vanwege het risico van preferentiële stroming – wanneer de emissies de gemakkelijkste weg door een filter vinden, waardoor sommige plekken van het filterbed verzadigd raken en de rest onaangeroerd blijft. 

Daarom geloofde de klant dat de enige optie cryogene condensatie was, waarbij de temperatuur van de emissies wordt verlaagd zodat de verontreinigingen worden omgezet in vloeibare druppels, die vervolgens kunnen worden behandeld.

Deze methode is duur en verwijdert mogelijk niet volledig de vervuilende stoffen uit de emissies. De apparatuur is ook ingewikkeld om te installeren, dus niet geschikt voor een proefproject.

De oplossing

De klant kwam DESOTEC voor het eerst tegen op de Ecomondo-beurs in november 2019 in Italië en ontdekte tot zijn verbazing dat we een geschikt filtertype voor lage debieten konden aanbieden: de AIRCON 2000 C.

Dit model is speciaal ontworpen om zeer lage debieten te behandelen en preferentiële stroming te vermijden. Bovendien kan het de concentratiepieken opvangen, wat typisch is voor de emissies die vrijkomen bij het openen van de reactoren.

Aangezien de filters van DESOTEC eenvoudig te installeren en te verwijderen zijn en beschikbaar zijn op basis van dagelijkse huur, kan de klant ze uitproberen alvorens een beslissing voor de lange termijn te nemen. Hoewel de klant geen onmiddellijke oplossing nodig had, besloot hij proactief te werk te gaan.

Binnen twee weken na deze eerste bijeenkomst had DESOTEC voorafgaande evaluaties uitgevoerd. Binnen een maand hadden we twee AIRCON 2000 C-filters in de fabriek geïnstalleerd, klaar om onmiddellijk te starten.

Resultaten

De productie voor de drie proefbatches ging door, waarbij de klant de emissies monitorde om de DESOTEC-filters te evalueren. Het bleek dat de DCM-concentraties na de behandeling ruim onder 5 mgC/m3 lagen, op ongeveer 1 à 2 mgC/m3.

Het bedrijf was opgetogen en is nu klaar om het DESOTEC-systeem te implementeren wanneer ze met de volledige productie van dit product beginnen.

Bij dergelijke discontinue productieprocessen is actieve kool een kosteneffectieve oplossing: de emissies gaan gewoon door de filter en verontreinigingen worden geadsorbeerd als ze aanwezig zijn. Cryogene condensatie vereist echter energieverbruik, ongeacht of de emissies al dan niet vervuilende stoffen bevatten, wat de kosten opdrijft.

DESOTEC-filters kunnen ook worden gebruikt voor het ‘polishen van emissies die cryogeen zijn behandeld, voordat de gereinigde lucht onschadelijk in de atmosfeer wordt uitgestoten.

De klant is ook tevreden met de eenvoudige installatie of verwijdering van DESOTEC-filters, waardoor de productie snel kan worden uitgebreid zonder dat er een voorafgaande investering nodig is.

Dit biedt hen de flexibiliteit om nieuwe opdrachten van derden te binnen te halen, proeven uit te voeren en hun activiteiten uit te breiden wanneer dat nodig is.

Neem vandaag contact op met DESOTEC

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe DESOTEC-filters uw bedrijf kunnen helpen.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.