Verwijdering van niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen in afvalwater

Niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen of surfactants worden in de industrie op grote schaal gebruikt tijdens productie- en reinigingsprocessen. Ze zijn te vinden in smeermiddelen, waterafstotende materialen, schuimmiddelen of antischuimmiddelen, ontsmettingsmiddelen en detergenten.

Actieve kool is een zeer doeltreffende methode om afvalwater te behandelen dat niet-ionische surfactants bevat, zodat het veilig kan worden geloosd.

De uitdaging

Een Pools bedrijf maakt rubberen slangen voor de auto-industrie.

Tijdens het productieproces worden de slangen gecoat in een smeermiddel en vervolgens in een vulkanisatieoven geplaatst. Daarna worden de slangen en de oven gereinigd. Het afvalwater van dit proces wordt vervolgens in de riolering geloosd.

Deze klant besloot het type smeermiddel dat hij gebruikte te vervangen door een doeltreffender type. Daarna werd contact opgenomen door de plaatselijke communale waterzuivering, dat problemen opgemerkt had in de biologische waterzuivering. Uit onderzoek bleek dat dit te wijten was aan een piek in het gehalte aan niet-ionische tensio-actieve stoffen, dat terug te traceren was tot het afvalwater van deze specifieke klant.

De waterzuivering waarschuwde dat, indien de klant niet onmiddellijk maatregelen zou nemen, de zuiveringsinstallatie zou stoppen met het accepteren van het afvalwater. De klant zou zijn afvalwater dan tegen aanzienlijke kosten naar een gespecialiseerde zuiveringsfirma moeten afvoeren.

De klant voerde eigen metingen uit, waaruit bleek dat de ingangsconcentraties van niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen 300-600 mg/L bedroegen, een enorme waarde in vergelijking met de nationale limiet in Polen van slechts 20 mg/L.

Het gecombineerde debiet van de twee productiegebouwen van de klant bedraagt 6 m³/h, wat bijna continu is. Daarom had de klant dringend een oplossing nodig om een grote bedrijfsonderbreking en hoge externe afvalwaterbehandelingskosten te vermijden.

Het bedrijf kreeg van zijn ingenieursbureau het advies contact op te nemen met DESOTEC.

De oplossing

Er was geen tijd om labotests uit te voeren om te bepalen welk type kool best gebruikt kon worden. In plaats daarvan besloot de klant de effectiviteit van DESOTEC's oplossing te testen door één MOBICON 2000 waterfilter te installeren als een tijdelijke maatregel op één van zijn twee productielijnen.

We leverden de filter binnen een week na ontvangst van de bestelling van de klant. De filter werd onmiddellijk opgestart, zonder productieonderbreking.

De onmiddellijke resultaten waren uitstekend: uit tests bleek dat de filter het gehalte aan niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen terugbracht van 300-600 mg/L tot slechts 4 mg/L.

Analyse van de COD-niveaus toonde aan dat deze daalden van 1000 mg/L tot 30-40 mg/L.

De klant optimaliseerde ook zijn productieproces om de gebruikte hoeveelheid smeermiddel te verminderen, waardoor ook de inletconcentratie van oppervlakte-actieve stoffen in het afvalwater daalde.

 

De resultaten

Zowel de klant als de communale waterzuivering zijn tevreden over de oplossing, die nog steeds doeltreffend werkt.

De klant heeft nu besloten een tweede MOBICON 2000 filter te installeren om de stroom van zijn andere productiegebouw te behandelen.

De klant is ook tevreden dat hij een doeltreffende oplossing gevonden heeft die geen voorafgaande investeringen vergt. De productieprocessen in de fabriek zullen de komende jaren waarschijnlijk veranderen, aangezien de klant plannen heeft om water te hergebruiken en zo de duurzaamheid te verbeteren. Aangezien DESOTEC filters op huurbasis geleverd worden, is het eenvoudig om de order te annuleren of te wijzigen als de eisen veranderen.

De filter is een paar keer uitgewisseld om de prestaties van de kool te controleren. Ondanks de zeer hoge belading van de oppervlakte-actieve stof is DESOTEC in staat de afvalkool te reactiveren, waardoor de kosten voor de klant dalen en de duurzaamheid toeneemt.

Alle gebruikte actieve kool wordt in de installaties van DESOTEC geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden voor de behandeling en de verwerking. Alle moleculen die bij de klant op de actieve kool werden geadsorbeerd, worden in onze reactiveringsovens gedesorbeerd en in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving vernietigd door een verbrandings- en neutralisatie-installatie. De hele installatie en haar emissies worden continu gecontroleerd, zodat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen komt.

 

Neem vandaag nog contact op met DESOTEC

Onze experts bespreken graag hoe DESOTEC oplossingen voor uw bedrijf zouden kunnen werken, dus neem vandaag nog contact met ons op voor advies.