Verwijdering van PAK's uit het slib van een meer

In heel Europa zijn er duizenden voormalige industrieterreinen die verontreinigd zijn met stoffen die nu gereguleerd worden zoals creosoot. Op dergelijke locaties zijn bodem- en grondwatersaneringsprojecten vaak noodzakelijk.

Op plaatsen waar verontreinigende stoffen zijn uitgeloogd naar beddingen van meren en rivieren, stelt dit de milieu-instanties en aannemers voor nieuwe uitdagingen.

DESOTEC kan mobiele actieve koolfilters leveren om water uit het slib van meren te zuiveren, zoals we doen voor dit openbare aanbestedingsproject in Zweden.

 

Het probleem

Een meer in Midden-Zweden ligt naast een oud industrieterrein waar dwarsliggers voor sporen en telegraafpalen met creosoot werden behandeld.

Nadat de industriële activiteiten enkele jaren geleden waren stopgezet, bleek dat de bodem zwaar verontreinigd was. Ook in het meer en een deel van de zijrivier waren verontreinigende stoffen terechtgekomen.

De plaatselijke milieu-instanties zijn daarom begonnen met een saneringsoperatie, te beginnen met een bodemsaneringsfase van het industrieterrein zelf, die intussen is voltooid.

De volgende fase is de behandeling van het meer en de rivierbeddingen, die verontreinigd zijn met polycyclische aromatische koolwaterstoffen, ook PAK's genoemd, die vaak in creosoot worden aangetroffen. Deze zijn schadelijk voor het milieu en de menselijke gezondheid, en van sommige is bekend dat ze kankerverwekkend zijn. 

Het te behandelen gebied is ongeveer 31 000 m² groot en bevat naar schatting 30 000 m³ sediment.

 

De oplossing

De milieu-instantie stelde een proefproject in 2019 op. Omdat actieve kool wordt beschouwd als de best beschikbare technologie voor dergelijke toepassingen, werd DESOTEC gevraagd een kleine MOBICON 1000-filter te leveren.

De piloottest was succesvol, zodat voor het project een aanbesteding werd uitgeschreven voor gespecialiseerde baggerbedrijven. Aangezien DESOTEC zijn kunnen al tijdens de test bewezen had, werden wij vervolgens ingehuurd om de waterzuivering uit te voeren.

Het project houdt in dat de opdrachtgever per boot slib uit het meer en de rivier opbaggert en dit in geo-tubes plaatst, grote zakken van textiel waardoor het water kan wegstromen.

Dit water wordt verzameld in een bassin en vervolgens door vier parallel geplaatste DESOTEC-filters worden gepompt om het gemiddelde debiet van 300 m³/h te behandelen. Een vijfde filter wordt in reserve gehouden voor het geval verdere behandeling noodzakelijk is. Eenmaal gezuiverd, wordt het water terug in het meer geloosd.

In totaal zal 100-150 000 m³ water moeten worden gezuiverd - ongeveer 40-60 Olympische zwembaden.

De PAK-concentraties in het water dat van het slib wordt afgevoerd, bedragen ongeveer 160 µg/L, en het is de bedoeling deze concentraties zoveel mogelijk te verlagen.

Volgens berekeningen bevindt zich 9,5 ton PAK in het meer, maar het grootste deel zal achterblijven in het slib, dat afzonderlijk zal worden behandeld.

 

De resultaten

Het volledige project is in het najaar van 2021 van start gegaan en zal naar verwachting ongeveer zeven maanden in beslag nemen, hoewel de werkzaamheden waarschijnlijk zullen worden stilgelegd tijdens het strengste winterperiode.

De piloottest toonde aan dat onze filter in staat was om de PAK-concentratie met 99,3% te reduceren, en we verwachten dit gedurende het hele project te kunnen herhalen. Omdat DESOTEC-filters mobiel zijn, kunnen ze gemakkelijk ter plaatse worden uitgetest, wat betrouwbaardere resultaten oplevert dan labotests en opdrachtgevers het vertrouwen geeft om met grootschalige projecten door te gaan.

Op basis van de piloottest tonen onze berekeningen aan dat het niet nodig zou moeten zijn om de filters te vervangen, maar dit is wel een mogelijkheid als de PAK-concentraties onverwacht hoog zijn. Deze flexibiliteit is een van de belangrijkste voordelen van DESOTEC's filters. Het modulaire karakter van ons systeem maakt het ook eenvoudig om filters toe te voegen of te verwijderen als dat nodig is, zonder dat de klant een grote investering vooraf hoeft te doen.

DESOTEC verwerkt ook al het afval en transporteert verzadigde kool veilig weg van de site in gesloten filterunits. Het wordt naar onze faciliteiten in België gebracht, waar het wordt geanalyseerd zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de verwerking ervan. Alle moleculen die aan de kool werden geadsorbeerd, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC en volledig vernietigd in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving door middel van een verbrandings- en neutralisatie-installatie. De volledige installatie en de emissies worden continu online gecontroleerd, zodat gegarandeerd wordt dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorstenen komt.

 

Contact DESOTEC

Om te bespreken hoe DESOTEC uw bodem- of watersaneringsproject kan ondersteunen, kunt u contact opnemen met ons team van ingenieurs.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Gebruikte actieve kool die voldoet aan de acceptatiecriteria van DESOTEC kan worden gereactiveerd. 

Dit betekent dat alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.

Indien de verzadigde kool niet voldoet aan onze acceptatiecriteria, wordt dit naar een gespecialiseerde externe afvalverwerker gestuurd.