Wat is actieve kool?

Wat is actieve kool?

Wat is actieve kool? Actieve kool is een wijdverspreid en veelgebruikt adsorptiemedium dat voor bijna elke industriële toepassing kan gebruikt worden, zoals zuivering (voornamelijk dan lucht- en waterzuivering), recyclage, ontkleuring, ontgeuring, scheiding, katalyse (en ondersteuning ervan) en gasopslag.

Het gebruik van actieve kool dateert terug tot een oud-Egyptische perkamentrol van 1550 v.C.! Sindsdien wordt het nog steeds gebruikt voor het zuiveren van water (en andere vloeistoffen) en allerlei gassen.

Actieve kool zuivering en adsorptie

Actieve kool zuivering rust op een proces genaamd adsorptie, waarbij vloeistof- of gasmoleculen worden opgevangen door het externe of interne oppervlak van een vaste stof. Dit verschijnsel is te vergelijken met de werking van een magneet. Actieve kool heeft een zeer grote interne oppervlakte en is dusdanig het ideale adsorptiemateriaal!

Actieve kool poriën

Actieve kool kan gekarakteriseerd worden als een ruwe vorm van grafiet met een willekeurige of amorfe structuur, die zeer poreus is over een groot gebied van poriegroottes. De poriën variëren van scheurtjes en spleten op zichtbaar niveau, tot kanalen op moleculair niveau.

actieve kool poriën

De verschillende soorten poriegroottes wordenmeestal geclassificeerd volgens grootte:

  • microporiën: <4µm
  • mesoporiën: 4 – 500µm
  • macroporiën: >500µm (meestal 500 – 2000µm)

om zo hun nut voor bepaalde toepassingen te kunnen bepalen. Deze actieve kool poriën kunnen echter ook gerangschikt volgens hun functie. Als we het over actieve kool hebben, dan kunnen we hoofdzakelijk twee types van functionele poriën onderscheiden:

  • adsorptieporiën die adsorberen;
  • transportporiën die transporteren.

Hier een voorbeeld om het wat visueler voor te stellen… Als we adsorberende moleculen zouden vergelijken met auto’s, dan zouden de transporterende poriën de autosnelwegen voorstellen en de adsorberende poriën de parkeerplaatsen. De auto’s kunnen enkel geparkeerd worden op een parkeerplaats, door erheen te rijden via de autosnelweg.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.