Waterzuivering anno 2050: zuivering van afvalwater steeds belangrijker

De wereldbevolking groeit à rato van gemiddeld 2% per jaar. De voorspelling zegt dat we met 9 miljard mensen zullen zijn in 2050. Dit betekent dat er jaarlijks meer en meer monden moeten worden gevoed. Een aanzienlijke impact op de industrie is onvermijdelijk. En meer bepaald als we inzoomen op de waterzuiveringsindustrie

Gewassen beter beschermen

In vele gebieden in de wereld is het een zeer grote uitdaging iedereen van voldoende voedsel te voorzien. Alles begint bij een goede opbrengst van de oogsten en vooral te vermijden dat de oogsten mislukken.

Daartoe worden door fyto-farmaceutische bedrijven wereldwijd continu nieuwe producten ontwikkeld om de gewassen beter en beter te beschermen tegen aanvallen van buitenaf, teneinde de opbrengsten per eenheid landoppervlak te verhogen.

Afvalwaterzuivering gaat gepaard met gewasbeschermingsmiddelen

Vele van deze bedrijven worden tijdens de productie van deze gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden, fungiciden, herbiciden, …) geconfronteerd met de productie van industrieel afvalwater.

Dit afvalwater kan komen van het spoelen van mengtanks of reactoren, of kan zelfs hemelwater zijn. Het afvalwater is dan typisch vervuild met bijvoorbeeld gechloreerde koolwaterstoffen, organofosfaatverbindingen of carbamaten.

DESOTEC: industriële afvalwaterzuivering op maat

MOBICON afvalwater filter

DESOTEC heeft een uitgebreide ervaring bij het behandelen van afvalwater en proceswater en zorgt voor een waterzuiveringsproces op maat.

DESOTEC ontwerpt, levert en installeert de mobiele actieve koolfilters die de genoemde vervuiling uit het water halen, waarbij de geadsorbeerde molecules dan worden vernietigd in onze eigen recyclagefabrieken voor de gebruikte actieve kool. Onze MOBICON®-filters zijn specifiek toepasbaar voor afvalwaterbehandeling, grondwatersanering, proceswaterfiltratie en tal van andere industriële toepassingen.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.