Zuivering van de PU-emissies bij de productie door isocyanaten te elimineren

Aircon V-XL - air filtration - Desotec

Polyurethaan (PU) is een zeer veelzijdige stof die gewaardeerd wordt om zijn toepassing in onder meer de automobiel-, huisisolatie-, matras-, textiel- en schoenensector in heel Europa.

PU is echter afgeleid van verbindingen zoals isocyanaten en polyolen.

DESOTEC levert aan industrieën in heel Europa mobiele actieve koolstoffilters die de luchtstromen van de PU-productie kunnen zuiveren, zodat ze ruim binnen de wettelijke grenswaarden kunnen blijven.

Het probleem

De meest bekende toepassing van PU is als hard of flexibel schuim, dat isolerende, thermische, afdichtende en akoestische eigenschappen heeft. 

Het basismateriaal omvat echter isocyanaten, zoals tolueendi-isocyanaat (TDI) en methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI).

Een ander type PU-materiaal wordt gebruikt om synthetische vezels en elastieken te maken, waaronder spandex. Deze PU is afgeleid van tetrahydrofuraan (THF), een oplosmiddel.

Er zijn verschillende manieren waarop deze verschillende verontreinigingen in het milieu kunnen vrijkomen als ze niet worden uitgefilterd.

Ten eerste wordt bij de productie van schuim een gasstroom in het vloeibare product geblazen. Dit resulteert in emissies met een hoog debiet maar een lage concentratie aan verontreinigende stoffen.

Ten tweede, tijdens de opslag van de grondstoffen in vloeibare vorm. De tanks ontluchten gassen, die MDI en TDI bevatten.

Ten derde, bij het maken van thermoplasten bij hoge druk en hoge temperatuur in een reactor. De drukontlasting van de reactor kan leiden tot emissies die verontreinigende stoffen bevatten.

Tot slot, wanneer PU in matrijzen wordt geïnjecteerd, bijvoorbeeld om autostoelen en matraskernen te maken. Blijven er resten achter op de matrijzen, die vervolgens met oplosmiddelen moeten worden gereinigd. Dit leidt ook tot vervuilende emissies.

Al deze toepassingen vragen om verschillende oplossingen.

De oplossing

DESOTEC werkt samen met verschillende fabrieken die PU gebruiken om hun problemen te analyseren en haalbare oplossingen te vinden.

Een bedrijf dat een reactor gebruikt om thermoplasten te maken heeft een storing in hun bestaande filtersysteem. Binnen een week was DESOTEC in staat om een mobiel alternatief als back-up te leveren: de AIRCON HC.

Dit is in wezen een silo gevuld met actieve koolstof, die in staat is om een laag debiet met hoge concentraties van verontreinigende stoffen te verwerken. Het is nu de filteroplossing voor de lange termijn van de fabriek geworden.

Een ander bedrijf maakt PU-schuim, dat een hoog debiet met lage concentraties MDI en TDI afgeeft.

DESOTEC heeft met het bedrijf samengewerkt om een oplossing te vinden die dit debiet aan kan. Het heeft twee parallelle AIRCON V-XL-filters geïnstalleerd, die samen een debiet van 110.000 m³/h kunnen behandelen.

In alle gevallen worden filters van DESOTEC op huurbasis geleverd, zodat bedrijven geen grote investeringen vooraf hoeven te doen. 

Wanneer de filters verzadigd zijn, wisselt DESOTEC ze uit en vervoert de verzadigde filters van de locatie, zodat de klant niet zelf met de gebruikte koolstof hoeft om te gaan.

De resultaten

Isocyanaten hebben een zeer hoog kookpunt en een grote moleculaire structuur, waardoor ze zeer goed adsorbeerbaar zijn door koolstof. De filters van DESOTEC hebben daarom bewezen zeer effectief te zijn.

Alle bedrijven die PU-filters produceren, hebben vastgesteld dat filters van DESOTEC meer dan 99% van de verontreinigende stoffen uit hun emissies verwijderen, ruim binnen de wettelijke grenswaarden die door de autoriteiten zijn opgelegd.

Filters zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen, wat betekent dat ze geschikt kunnen zijn voor zelfs kleinschalige emissies die bedrijven misschien niet eerder in overweging hebben genomen.

DESOTEC helpt klanten bij het analyseren van hun dagelijkse of wekelijkse resultaten tot ze het juiste niveau van koolstof voor hun toepassing vinden. Experts van DESOTEC staan ter beschikking voor noodoplossingen en permanente ondersteuning van de klant.

Hoe kan DESOTEC u helpen?

Neem vandaag nog contact op met het team om te bespreken hoe DESOTEC kan helpen bij het verwijderen van verschillende stoffen uit de luchtemissies van uw fabriek.

 

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.