Zuivering van zoutzuur (HCl) met behulp van mobiele actievekoolfilters

Desotec Mobicon G5

De industriële productie van vloeibare chemische stoffen (zowel organisch als anorganisch) omvat vaak een of meerdere scheidings- en zuiveringsstappen om een chemisch product te verkrijgen dat aan een reeks technische specificaties voldoet. Er worden tal van verschillende technologieën op industriële schaal gebruikt, variërend van de gebruikelijke destillatie en moleculaire zeven tot meer geavanceerde technologieën. Actieve kool heeft ook bewezen bepaalde soorten onzuiverheden efficiënt te kunnen verwijderen.

In de afgelopen 26 jaar heeft DESOTEC ruime ervaring opgedaan met de zuivering van vloeibare chemische stoffen zoals zoutzuur (HCl), zwavelzuur (H2SO4), aminozuren, minerale oliën, pekeloplossingen en vele verschillende soorten oplosmiddelen; de mobiele actievekoolfiltersystemen van het bedrijf maken gebruik van granulaire actieve kool. De behandeling van chemische stoffen biedt uiteraard de nodige uitdagingen wat betreft corrosie en chemische aantasting van de gebruikte filtervatmaterialen. Veelgebruikte mobiele actievekoolfiltertypes voor dit type toepassing zijn de standaard DESOTEC-filters MOBICON®1000-HDPE en MOBICON®G5, maar DESOTEC is ook in staat om specifieke mobiele actievekoolfiltersystemen te maken die compatibel zijn met de vloeibare chemische stoffen van de klant onder gegeven werkingsomstandigheden.

DESOTEC zuivert zoutzuur in diverse chemische fabrieken verspreid over Europa. Zoutzuur wordt bijvoorbeeld geproduceerd door het chloor-alkaliproces of tijdens het scrubben van afvalgassen bij de productie van chemische stoffen waarbij een ontchloringsstap komt kijken. Als voorbeeld zullen we in het kort de zuivering bespreken van twee afzonderlijke zoutzuurstromen die worden geproduceerd in een chloor-alkalifabriek.

Beide stromen zijn 32% tot 37% zoutzuuroplossingen met een productiesnelheid van 4000 kg/uur, een maximale temperatuur van 40°C en een maximale werkingsdruk van 4 barg . Een van de stromen bevat tot 20-50 ppm aan vrij chloor (Cl2) als een onzuiverheid en de andere stroom bevat tot 500 ppm aan chloorparaffines. Het doel van de klant was om deze onzuiverheden tot het ‘laagst mogelijke niveau’ te reduceren. Om beide stromen te behandelen, installeerde DESOTEC twee MOBICON®1000-filters in serie (in totaal 4 filters). De filters werden gevuld met hoogwaardige, extreem zuivere actiekoolproducten om te zorgen voor een hoge zuiveringsefficiëntie en secondaire verontreiniging te voorkomen. Vrij chloor werd verminderd tot onder de detectiegrens en het gehalte aan chloorparaffines werd aanzienlijk verlaagd tot een aanvaardbaar niveau.

Met behulp van de zuiveringstechnologie voor zoutzuur van DESOTEC op basis van actieve kool wist de klant zoutzuur te verkrijgen dat geschikt is voor voedseltoepassingen, waardoor het bedrijf zich op een compleet nieuwe markt kon begeven. Dankzij de DESOTEC-dienstverlening voor mobiele actievekoolfilters hoeft de klant zich niet meer bezig te houden met het vervangen van het actievekoolbed. Wanneer de filters verzadigd zijn, zorgt DESOTEC ervoor dat ze worden opgehaald en onmiddellijk worden vervangen door nieuwe, identieke, voorgeladen filters van de hoogste kwaliteit. Er vindt geen hantering van actieve kool (afval) op de locatie plaats. Dit is een schone, veilige en snelle manier van omgaan met een verzadigd actievekoolfilter. DESOTEC zorgt voor het transport en de afvalverwerking/recyclage in zijn moderne reactiverings-/recyclagefabrieken.

 

In de faciliteiten van DESOTEC wordt alle gebruikte actieve kool geanalyseerd, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen voor de behandeling en verwijdering van de verzadigde kool uit de mobiele filters. Alle moleculen die geadsorbeerd werden op de actieve kool op de site van de klant, worden gedesorbeerd in de reactivatieovens van DESOTEC. Deze verontreinigingen worden vervolgens volledig vernietigd, in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving, door middel van een verbrandings- en neutraliseringsinstallatie. De volledige installatie en de uitstoot ervan worden continu online gecontroleerd, wat garandeert dat alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen te zien is.