Zoek op keyword

Actieve kool voor vloeistoffen en water

Actieve kool voor vloeistoffen en water

Actieve kool kan een brede waaier organische stoffen, oxiderende materialen (zoals chloor en ozon), en bepaalde zware metalen adsorberen uit vloeistoffen en water. Typische toepassingen voor water en vloeistoffen zijn:

 • de productie van drinkwater: verwijderen van smaak, geur en micropolluenten zoals pesticiden…;
 • de behandeling van huishoudelijk water: in-line en via patroonfilters;
 • de behandeling van proceswater: verwijderen van actief chloor en ozon;
 • de sanering van grondwater;
 • de tertiaire zuivering van afvalwater: verwijderen van micropolluenten en CZV (Chemisch ZuurstofVerbruik) of COD (Chemical Oxygen Demand), geuren, kleuren. Actieve kool toegevoegd in poedervorm wordt gebruikt als vlokverbeteraar in aerobe en anaerobe biologische waterzuiveringssystemen (PACT-proces) of als additief bij fysisch-chemische waterzuiveringsprocessen;
 • de zuivering van productstromen: zuiveren van oliën, vetten, alcohol, softdrinks, kleurstoffen…; ontkleuren van suiker en glucose, voeding, chemicaliën, geneesmiddelen…;
 • als katalysator in chemische processen.

Betere of mindere werking

De effectiviteit van de actieve kool hangt af van:

 • de aard van de te verwijderen organische stof. Stoffen met een hoog moleculair gewicht en lage wateroplosbaarheid worden beter geadsorbeerd;
 • de concentratie van de te verwijderen stof (het beladingspercentage). Hoe hoger de concentratie, hoe hoger de adsorptie;
 • de aanwezigheid van andere organische componenten, waardoor competitie ontstaat voor de beschikbare adsorptieplaatsen;
 • de parameters van de vloeistof (temperatuur, druk, vochtigheid, pH…).

DESOTEC actieve kool voor vloeistoffen en water

Een overzicht van DESOTEC-oplossingen voor de zuivering van vloeistoffen en water. DESOTEC's actieve kool wordt standaard verpakt in zakken van 20-25 kg of bigbags van 400-500 kg, gestapeld per 500 kg op een pallet. Andere verpakkingen zijn mogelijk op aanvraag.