Zoek op keyword

Halfwaardelengte van chloor

Halfwaardelengte van chloor van actieve koolDe ontchloringsreactiesnelheid wordt vaak uitgedrukt en gemeten als de halfwaardelengte van chloor. De halfwaardelengte van chloor stelt de diepte van het granulair actief koolbed voor die vereist is voor het halveren van de chloorconcentratie onder de gedefinieerde testomstandigheden.

Verschillende methodes worden gebruikt voor het evalueren van de ontchloringsprestatie van actieve kool op laboratoriumschaal. Deze methodes verschillen in stroomsnelheid en bedgrootte, bijv. DIN 19603 een 50 cm3 bed bij 5 ppm vrij Cl2 of de voorgestelde ASTM condities van 25 cm3 en 30 ppm vrij Cl2, maar beide leveren beddieptewaarden op die nodig zijn voor het halveren van de chloorconcentratie in het water (Chlorine Halving Bed Depth) bij een lineaire velociteit van 3,6 m/u (360 cm/u; 6 cm/min).

Laten we bijvoorbeeld een actieve kool nemen met een halfwaardelengte van chloor van 3 cm voor behandelingswater met een concentratie vrij chloor van 5 ppm. De oppervlaktecontacttijd die nodig is om de concentratie te halveren kan als volgt worden berekend:

Dechlorination performance equation

De bovenstaande grafiek geeft de impact van de halfwaardelengte van chloor weer op de concentratie vrij chloor in functie van de oppervlaktecontacttijd (DOC). Hoe korter de halfwaardelengte van chloor, hoe sneller de afbraak van vrij chloor is.

Terug naar eigenschappen van actieve kool