Zoek op keyword

Mechanische eigenschappen van actieve kool

Mechanische eigenschappen van actieve kool Mechanische eigenschappen van actieve kool

Een van de voornaamste mechanische eigenschappen van actieve kool is de mechanische sterkte. Dat is de weerstand tegen schuring of wrijving (abrasie) tijdens het gebruik.

Er bestaan verschillende tests om de mechanische sterkte van actieve geëxtrudeerde of korrelkool te meten. In die testen wordt de verandering van korrelgrootteverdeling en de hoeveelheid geproduceerd fijn stof vastgelegd. De verschillende testmethodes voor mechanische sterkte meten verschillende sterkteaspecten en zijn dus niet wiskundig te vergelijken. De meest gebruikte testmethode is het hardheidgetal gevolgd door het abrasiegetal

Mechanische sterkte: Hardheid- en abrasiegetal

  • Het hardheidgetal (DSTM 20) meet de externe weerstand tegen slijtage aan de buitenkant en het breken van kleine punten actieve kool. Het wordt uitgedrukt als het percentage verlies op een bepaalde zeef nadat de actieve kool onder bepaalde omstandigheden werden geschud.
  • Het abrasiegetal (AWWA B604) meet de structurele sterkte van granulaire actieve kool. Het geeft weer in welke mate de deeltjes bestand zijn tegen schuifkrachten die vrijkomen wanneer deeltjes tegen elkaar wrijven of tegen andere oppervlakken, zoals de wanden van een buis of een draagscherm. Het wordt gemeten door korrels samen met stalen ballen te schudden in een container onder bepaalde omstandigheden en wordt uitgedrukt als het percentage verlies aan gemiddelde deeltjesdiameter (gdd).