Zoek op keyword

Toevoeging van poeder

Actieve kool voor de zuivering van afvalwater

Toevoeging van Desotec poeder-actieve kool in aerobe of anaerobe biologische afvalwaterzuiveringen zorgt voor een betere en stabielere werking:

  • hogere resistentie tegen shockbelastingen, schommelingen in temperatuur en toxische stoffen;
  • hoger zuiveringsrendement op moeilijk of niet biologisch-afbreekbare componenten;
  • betere reductie van kleur en micropolluenten;
  • betere zuurstofinbreng;
  • betere nitrificatie;
  • minder schuimvorming;
  • betere bezinking, indikking en ontwatering van het bioslib;
  • kleinere SVI (sludge volume index);
  • minder filamenteus slib.