Zoek op keyword

Veilig omgaan met actieve kool

Veilige verwerking van actieve koolDe klanten van DESOTEC komen zelden in direct contact met de actieve kool. Toch kan het handig zijn om de uitgebreide veiligheidsinformatiebladen zoals vastgesteld door de REACH Verordening (EEG) nr. 1907/2006 inzake het veilige gebruik van actieve kool te lezen . Overeenkomstig deze REACH Verordening zullen onze uitgebreide veiligheidsinformatiebladen een bijlage bevatten met Geïdentificeerde Gebruiken en daarbij horende informatie voor het veilige gebruik (blootstellingsscenario's).

  • Lees het veiligheidsinformatieblad over actieve kool

Chemische en stoom geactiveerde koolstof

De productieprocessen voor actieve kool kunnen worden verdeeld in chemische en thermische processen die beide verhoogde temperaturen nodig hebben.

  • Chemische activering wordt bereikt door het afbreken en uitdrogen van de structuur van degrondstof, doorgaans zaagsel (op houtbasis).
  • Stoom activering kan worden toegepast om bijna alle grondstoffen te activeren (op basis van houtskool, kokosnootschalen, hout, enz.). Er is een verscheidenheid aan methoden ontwikkeld die allen hetzelfde basisprincipe van carbonisatie en initiële oxidatie toepassen, gevolgd door een activeringsfase met stoom.

Beide productieprocessen resulteren in actieve kool producten met verschillende fysische-chemische eigenschappen waarbij de substanties worden gedefinieerd door hun verschillende skeletdichtheden. Er zijn daarom twee soorten actieve kool geregistreerd voor REACH::

  • Actieve Kool - Lage Dichtheid Skelet
    • REACH Registratienummer: 01-2119488716-22-0023
  • Actieve Kool - Hoge Dichtheid Skelet
    • REACH Registratienummer: 01-2119488894-16-0011

Actieve kool risico's

Natte actieve kool heeft de eigenschap dat het zuurstof wegneemt uit de lucht. In gesloten of half-gesloten containers en schepen kan de afname van zuurstof gevaarlijk zijn. Indien het nodig is een vat te betreden waarin actieve kool is opgeslagen, dienen er monsters te worden genomen en bepaalde werkvoorschriften gevolgd te worden waaronder de lokale voorschriften inzake ruimtes met een mogelijk laag zuurstofniveau.