Zoek op keyword

Wat is biogas?

Inleiding: Wat is biogas nu precies?

Biogas wordt geproduceerd door de anaerobe vergisting (AD) of fermentatie van organische stoffen, met inbegrip van organische fracties van huishoudelijk of industrieel afval, compost, rioolslib, energiegewassen, biologisch afbreekbaar afval op stortplaatsen of elke andere biologisch afbreekbare grondstof. In geïndustrialiseerde landen wordt biogas geproduceerd in een grootschalige biogasvergister. Biogas wordt ook geproduceerd tijdens de anaerobe afbraak op stortplaatsen en wordt in dat geval ‘stortplaatsgas’ genoemd.

Wat is biogas? Anaerobic Digester

Het biogas bestaat hoofdzakelijk uit methaan en koolstofdioxide, maar bevat ook kleine hoeveelheden andere gassen en sporenelementen, zoals waterstofsulfide, ammoniak, siloxanen, zuurstof, mercaptanen enz. Het gas is meestal verzadigd met water. Biogasvalorisatie treedt standaard op in gasturbines of verbrandingsmotoren die gekoppeld zijn aan een alternator. Een standaard vermogenscapaciteit zou 1 MW / 500 Nm³/u biogas zijn. Afhankelijk van het uiteindelijke gebruik, de grondstofbron en de lokale wettelijke milieuvereisten, zijn verschillende stappen voor de biogasbehandeling nodig.

Wat is biogas: samenstelling

Tijdens de anaerobe vergisting worden organische stoffen in meerdere stappen afgebroken door verschillende soorten micro-organismen. Het eindproduct is een gas dat hoofdzakelijk bestaat uit methaan en kooldioxide - biogas genoemd - en een smurrie of vaste fractie, bestaande uit wat er overblijft van het vergiste substraat - digestaat genoemd. De samenstelling van het biogas en de opbrengst ervan zijn afhankelijk van de substraatsamenstelling die wordt gebruikt tijdens de anaerobe vergisting.

Componenten

Huishoudelijk afval

Slib afvalwaterinstallaties

Landbouwafval

 
CH4 % vol

50-60

60-75

60-75

 
CO2 % vol

30-40

20-30

20-30

 
H2O % vol

6 (bij 40 °C)

6 (bij 40 °C)

6 (bij 40 °C)

 
N2 % vol

0-5

0-1

0-1

 
O2 % vol

<1

< 0,5

< 0,5

 
H2S, siloxanen, aromaten,H2,enz.

Balans

Tabel 1 Samenstelling biogas

Complete biogasoplossingen met DESOTEC actieve kool

Om de kwaliteit van ruw biogas te verbeteren, wordt het gas doorgaans gezuiverd van ongewenste stoffen, zoals waterstofsulfide, siloxanen, zuurstof, stikstof, water en partikels. De belangrijkste reden hiervoor is het vermijden van corrosie en mechanische slijtage van de uitrusting waarin het biogas wordt gebruikt. DESOTEC actieve kool is marktleider op het vlak van zuivering van biogas in de landbouw en voedingsmiddelenindustrie, op stortplaatsen en in gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties. De zuivering van biogas door middel van actieve kool bestaat typisch uit het verwijderen van waterstofsulfide en siloxanenverbindingen uit het gefilterde medium.

Bent u op zoek naar een totaaloplossing voor de behandeling van biogas? Neem dan zeker contact op met ons!