Gereactiveerde actieve kool zorgt voor lagere CO2-uitstoot.

reactivated carbon

Emissie van broeikasgassen is sinds jaren een belangrijk discussiepunt, en het thema wordt steeds belangrijker naar aanleiding van uitgesproken weerfenomenen (grote droogtes, hevige neerslag, orkanen,…) die zich steeds heftiger en frequenter manifesteren.

Daarom is het belangrijk en éénieders verantwoordelijkheid om de impact van de emissie van zijn eigen activiteiten goed in kaart te brengen om van daaruit beslissingen te nemen om de milieu-impact van zijn activiteiten zo veel mogelijk te reduceren.

DESOTEC is een bedrijf dat zuiveringsoplossingen aanbiedt gebaseerd op adsorptietechnieken op basis van actieve kool. DESOTEC’s verse actieve kool wordt geproduceerd in verschillende landen en regio’s in Zuidoost Azië. De gebruikte grondstof en de uiteindelijk bereikte kwaliteit van het eindproduct bepalen de CO2-impact.

DESOTEC heeft beslist om de CO2-impact van zijn productstromen in kaart te brengen. Dit zowel van de verse actieve kool, zoals deze geproduceerd wordt in Zuidoost Azië, alsook voor DESOTEC’s eigen recyclingactiviteiten in Roeselare, België.

Voor zijn berekening heeft DESOTEC gebruikt gemaakt van de Méthode Bilan Carbone in samenwerking met een geaccrediteerd consultancybureau. In de scope van de verse actieve kool zijn de volledige logistieke keten t.e.m. een levering van een klant die zich op een afstand van 500 km van DESOTEC Roeselare bevindt, meegenomen.

In de scope van de gerecycleerde kool is meegenomen dat de gebruikte kool ter recyclage moet ingezameld worden van bij klanten die zich op een afstand van 500 km van DESOTEC Roeselare bevinden. Ook het terug leveren van het gerecycleerde product naar diezelfde klanten is in rekening gebracht.

De berekening geeft een duidelijk beeld. Verse actieve kool heeft, afhankelijk van oorsprongsregio, gebruikte grondstof, gebruikte energiemix tijdens de productie en bereikte kwaliteit, een CO2-impact variërend van 7,05 tot 12,92 ton CO2 equivalent per ton afgewerkt product. Gerecycleerde actieve kool heeft een gemiddelde CO2-impact van 1,03 ton CO2 equivalent per ton gerecycleerd product.

DESOTEC zal dan ook verder blijven investeren in nieuwe installaties om maximaal gebruikte actieve kool van bij zijn klanten te kunnen terughalen zodat deze kan gerecycleerd worden, zonder daarbij te moeten inboeten aan kwaliteit van de geleverde producten en de geleverde services.