Zelfs styreen hoéft niet te stinken…

Aircon V-XL

Styreen is een nuttige grondstof die inzetbaar is voor talrijke toepassingen. De erg lage geurdrempel van deze component veroorzaakt al snel een erg penetrante en hinderlijke geur. Zelfs als de emissie van dergelijke vluchtige organische componenten aan de strenge Europese regelgeving voldoet, is een volledige verwijdering van dergelijke componenten volgens de BBT (Best Beschikbare Technieken) toch een absolute aanrader. Aircon, de mobiele filterinstallatie met actieve kool van Desotec, voldoet aan alle voorwaarden om styreenemissie efficiënt te verwijderen.

Styreen is essentieel in het bedrijfsproces van polyesterverwerkende of composites producerende ondernemingen. De component is onder meer belangrijk voor de fabricage van paardentrailers, motorjachten, surfplanken, badkamermeubelen, onderdelen van windmolens, maar ook voor bepaalde rioolrenovatietechnieken.

Geuroverlast

De emissie van styreen en andere VOC’s (vluchtige organische componenten) is onderworpen aan strenge Europese normen. Zelfs al voldoet een bedrijf aan die specifieke richtlijnen, bestaat toch de kans dat er geurhinder optreedt. Dat geldt zeker in het geval van styreen, dat al tot geuroverlast leidt bij een concentratie die tot 20.000 keer lager ligt dan de laagste schadelijke concentratie.

Styreenemissie aanpakken is mogelijk op diverse manieren, bijvoorbeeld via RTO (Regeneratieve Thermische Oxidator) of het toepassen van een concentrator. Hierbij wordt styreen eerst opgeconcentreerd op een adsorptiemiddel (zoals zeolieten of actieve kool), om het vervolgens op een energie-efficiënte manier in een verbrandingsinstallatie te laten oxideren.

De BBT (Best Beschikbare Technieken) die in de IED (Industrial Emissions Directive) beschreven staan voor een volledige verwijdering van styreen uit luchtstromen, stippen adsorptie op actieve kool aan. Desotec past deze techniek toe via mobiele filteroplossingen. Deze aanpak is mogelijk in een start-stop-modus en verwerkt op een vlotte manier variaties in cruciale procesparameters, zoals debieten en concentraties. Dit laat zelfs zuivering van zeer lange styreenconcentraties toe, waardoor de omgeving niet langer last heeft van de geur.

Mobiele actievekoolfilter

Desotec gebruikte deze techniek onlangs bij een producent van polyester zandfilters voor zwembaden. De uitstoot van twee emissiepunten bij dit bedrijf werd gezuiverd door de mobiele actievekoolfilter Aircon VL. De luchtstroom werd eerst nog over een stoffilter gestuurd, waardoor de glasvezeldeeltjes al in dit stadium werden tegengehouden en de koolfilter niet kan verstoppen.