Zuiveren van PAC’s uit de uitstootgassen

Aircon H

In Europa lopen we voorop wat recyclage van gebruikte materialen betreft. Ook de bouwsector zet hier op in. Bij het vernieuwen van een asfaltlaag, wordt de oude asfalt niet langer automatisch weggevoerd naar een stortplaats. Deze kan namelijk hergebruikt worden als een deelfractie van een nieuwe asfalt.

De gebruikte asfalt bevat een aantal contaminanten die tijdens het recyclageproces verdampen : denk aan olieresten, bandenresten, etc … . Deze dampen bevatten o.a. PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen), die spijtig genoeg kankerverwekkend zijn. Enkele gekende PAK’s zijn benzo(a)pyreen, naftaleen en antraceen.

DESOTEC heeft onlangs samen met Implenia in Zwitserland een mooi project gerealiseerd waarbij deze PAK’s uit de uitstootgassen worden gezuiverd door middel van actieve kool adsorptie. Enkele specifieke uitdagingen werden aangepakt door het ingenieursteam van DESOTEC : de hoge temperatuur van het gas (> 100 °C), het risico tot condensatie tijdens stilstand, het beperken van de drukval ondanks het hoge gasdebiet (70.000 m³/h), de beperkte beschikbare plaats. Naast de PAK’s worden ook andere toxische VOC’s (vluchtige organische compenenten) uit het gas verwijderd.

Onze oplossing, bestaande uit 2 temperatuurbestendige geïsoleerde mobiele actieve kool filters van het type AIRCON-H, kunt u bekijken in het volgende filmpje (wij komen aan bod vanaf minuut 2:40) :              
https://www.youtube.com/watch?v=Ya9FnRf_vnw&index=4&list=PLy7C3taY5EtJA5esCSfrIMjb7Go2sxB1S.
((c) Implenia Schweiz AG) .

Niet enkel de asfalt wordt gerecycleerd, maar ook de gebruikte actieve kool ! In een van onze 3 reactivatieovens wordt het gebruikte actieve kool gerecycleerd tot een herbruikbaar product en worden de geadsorbeerde VOC’s en PAK’s vernietigd in onze rookgasreiniging.