Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Terugdringen van CZV-niveaus in afvalwater bij kunststofrecyclingbedrijf

Het terugwinnen en recyclen van plastic is cruciaal voor het bereiken van duurzaamheidsdoelen, maar het proces creëert zijn eigen milieuproblemen in de vorm van verontreinigd afvalwater. De Mobicon-filters van Desotec zijn ideaal voor het zuiveren van afvalwater, zodat het voldoet aan de wettelijke vereisten, waardoor recyclingbedrijven hun bedrijf kunnen laten groeien en plastic afval buiten de stortplaats houden.

Het probleem

Een Italiaanse klant recupereert en recycleert plastic dozen, voornamelijk uit de voedingsindustrie.

De was- en recyclingprocessen resulteren in afvalwater dat resten van voedsel en schoonmaakmiddelen bevat. Voordat dit afvalwater naar een andere locatie kan worden afgevoerd voor verdere behandeling, moet het niveau van deze verbindingen worden verlaagd.

Indien onbehandeld, bedragen de CZV- concentraties in het afvalwater van deze installatie ongeveer 600 mg/L. De wettelijke limiet in de regio is vastgesteld op 500 mg/L. Vanwege de sterke toewijding van de klant aan ecologische duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft het zichzelf een nog lagere CZV-limiet van slechts 200 mg/L opgelegd.

Tot voor kort kon de opdrachtgever de verontreinigende stoffen zelf uit het afvalwater filteren met behulp van vaste koolstoffilters. In 2019 verhoogde het echter zijn productietempo en ontdekte dat zijn filters het niet aankonden. De COD-niveaus waren hoger dan verwacht en de klant wist niet precies waarom.

Zich ervan bewust dat de kernexpertise van het bedrijf lag in het recyclen van plastic en niet in het zuiveren van afvalwater, schakelde de klant de specialisten van Desotec in.

De oplossing

De technici van Desotec bezochten de site voor het eerst in juli 2019 om de klant te helpen onderzoeken waarom de bestaande filters niet meer correct werkten.

Ze ontdekten dat zwevende deeltjes in het water de koolstoffilters verstopten. Dit verminderde hun efficiëntie en maakte het moeilijker om er water overheen te pompen.

In nauwe samenwerking met de klant ontwierp Desotec een oplossing met een filterproces in twee fasen.

Het bestaande filter van de klant werd omgebouwd naar zand, dat de zwevende stoffen uit het afvalwater filtert.

Vervolgens is er een Mobicon-filter geplaatst, die gebruik maakt van actieve kooltechnologie om het water voor de tweede keer te filteren. Dit behandelt de resterende organische verbindingen om de CO2 - niveaus te verlagen.

Omdat het Mobicon-filter op huurbasis wordt geleverd, was er geen grote investering nodig.

De Mobicon was binnen enkele weken na het eerste locatiebezoek van Desotec geplaatst en eind augustus werd het filter voor het eerst vervangen.

De resultaten

Deze klant staat model voor andere voedselverpakkingsbedrijven op de Italiaanse markt en daarbuiten die duurzaamheid willen stimuleren in hun recyclingprocessen voor plastic.

Hoewel deze specifieke klant geen groot probleem heeft met oppervlakteactieve stoffen, hebben andere fabrieken op de Italiaanse markt voor plastic voedselverpakkingen dat wel – en de wettelijke limieten zijn streng, vaak zo laag als 10 mg/L. De mobiele filters van Desotec kunnen ook deze oppervlakte-actieve stoffen met succes behandelen.

Omdat de Mobicon-filters maandelijks te huur zijn, vragen ze geen grote investeringen van klanten.