Home » Toepassingen

Van de chemische of petrochemische industrie tot de farmaceutische sector of de productie van kunststoffen, polymeren en composieten - bijna elk productiebedrijf heeft een oplossing nodig voor industriële luchtzuivering om te voldoen aan emissiegrenswaarden en om klachten over geurhinder te...

Om biogas om te zetten naar elektriciteit, herbruikbare warmte of biomethaan, dient het gas eerst opgezuiverd te worden. Zo voorkomt men problemen met de gasmotor en kan tegelijk een gaskwaliteit van meer dan 99% CH4 bereikt worden, wat het gas geschikt maakt voor injectie in het aardgas- net....

Overal waar er industriële activiteit is of was, kan de bodem en/of het grondwater vervuild zijn. Vaak gaat het om historische vervuilingen, die dateren van lang voor de tijd dat er van afdwingbare milieuwetgevingen sprake was. Die vervuilde zones worden stap voor stap weer gezuiverd, zodat ze...

Water is onontbeerlijk voor de meeste industriële productieprocessen. Indien het echter als gevolg van het productieproces vervuild raakt met verontreinigende stoffen, kan industrieel afvalwater niet zonder meer in het oppervlaktewater of in de riolering worden geloosd. Ook regenwater dat van...

Bedrijven produceren producten. Tijdens het productieproces zijn bepaalde reacties mogelijk die een ongewenste contaminatie van het eindproduct kunnen veroorzaken. Ofwel voldoen bepaalde grondstoffen niet aan de eisen van het productieproces. Er kan ook iets fout lopen tijdens het...

Op zoek naar de juiste oplossing?
.bean-call-to-action