Afvalwater

Zuivering door mobiele actievekoolfilters

Waste water treatment

Als we iets willen produceren, is daar vaak water voor nodig. Tijdens het productieproces wordt dat water verontreinigd; het wordt afvalwater dat vaak niet meer zomaar in het milieu kan geloosd worden.  Het geproduceerde afvalwater dient dan gezuiverd te worden tot het in een riool of in oppervlaktewater geloosd kan worden, of kan worden hergebruikt.

Anderzijds is het ook mogelijk dat inkomend water voor een fabriek opgezuiverd moet worden vooraleer het in het productieproces kan worden gebruikt.

Vaak is de actieve kool van DESOTEC daarvoor de geschikte techniek, zowel voor het zuiveren aan de bron, als voor de zuivering tussen verschillende productiestappen in, en voor het zuiveren end-of-pipe (bv. na voorafgaande biologische of fysicochemische zuivering).

Parameters als COD, BOD, TOC, BTEX, KWS, AOX, pesticiden, cyanides, geur, kleur etc. hebben voor DESOTEC geen geheimen. Zelfs vervuild bluswater kan door ons worden behandeld.

DESOTEC biedt voor al die uitdagingen de oplossing op maat die meteen beschikbaar is: mobiele actieve koolfilters. Bovendien ontwikkelde DESOTEC een gamma top-of-the-range adsorptieproducten die het rendement maximaliseren en dus de kosten tot een minimum herleiden.

 

DESOTEC’S OPLOSSING VOOR AFVALWATER

 

DESOTEC biedt diverse types actieve kool aan voor zuiveren van afvalwater:

  • Diverse kwaliteiten actieve kool voor het verwijderen van opgeloste organische vervuiling.
  • Actieve kool in poedervorm die volgens het BIO-PAC proces gedoseerd wordt toegevoegd in installaties voor de zuivering van industrieel afvalwater.
 

Specifiek voor de behandeling van afvalwater heeft DESOTEC een reeks mobiele filters ontwikkeld die per filter een stroom van meer dan 100 m³/u kunnen verwerken.

Het gebruik van mobiele filters biedt de gebruiker heel wat voordelen:

  • Een eenvoudige, compacte oplossing.
  • Eenvoudig in het gebruik. (plug-and-play)
  • Kleine, compacte units die berekend zijn op een breed gamma stromen en concentraties.
  • De filters worden aangeboden via dag-tot-dag huurformules.
  • On-site besturing.
  • Geen onderhoudskosten.
  • Voortdurend nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen.

DESOTEC biedt recyclingoplossingen aan voor gebruikte actieve kool die afkomstig is van afvalwater in de eigen ovens en andere recuperatie-installaties.