Sanering

Zuivering door mobiele actievekoolfilters

Remediation treatment

Overal waar er industriële activiteit is of was, kan de bodem en/of het grondwater vervuild zijn. Vaak gaat het om historische vervuilingen, die dateren van lang voor de tijd dat er van afdwingbare milieuwetgevingen sprake was. Die vervuilde zones worden stap voor stap weer gezuiverd, zodat ze hergebruikt of herbestemd kunnen worden. Vaak zijn daar complexe saneringstechnieken voor nodig.

De mobiele actieve koolfilters van DESOTEC lenen zich daar perfect toe en worden dan ook vaak ingezet als onderdeel van de saneringsstraat.

DESOTEC heeft door de jaren heen in heel Euro- pa een ruime ervaring in deze toepassing opgebouwd, en heeft op vraag van de markt specifieke filtertypes ontwikkeld.

DESOTEC voert de sanering niet zelf uit, maar levert de volledige service aan de saneerder wat betreft de actieve kool en de afvalrecyclage. Onder saneren verstaan we historische vervuiling opruimen, maar ook on-the-spot calamiteiten opruimen, zoals een gekantelde stookolietankwagen, een lekkende petroleumleiding, of bluswater zuiveren van een brand op een industrieel terrein.

Op vandaag levert DESOTEC in gans Europa mobiele filteroplossingen voor heel diverse types saneringen, het uitruimen van stortplaatsen, het rehabiliteren van petrochemische sites, de sane- ring van een oude creosoteringssite, etc.

 

In ons e-book kan u meer lezen over onze op maat gemaakte oplossingen voor bodemsanering met mobiele actieve koolfilters van DESOTEC.

 

DESOTEC’S SANERINGSOPLOSSING

DESOTEC biedt diverse types actieve kool aan voor saneringstoepassingen:

  • Diverse kwaliteiten actieve kool voor het verwijderen van opgeloste (organische) vervuiling in water en lucht.
  • Actieve kool in poedervorm die dient voor de immobilisering en de stabilisering van bodem- vervuiling.
  • Diverse kwaliteiten geëxtrudeerde actieve kool voor het verwijderen van organische vervuiling in gasfase.
 

Specifiek voor saneringstoepassingen heeft DESOTEC een reeks mobiele filters ontwikkeld voor de behandeling van water tot 100 m³/u en de behandeling van lucht tot 55.000 m³/u. De filters zijn tevens ontwikkeld voor de efficiënte behandeling van uiteenlopende vormen van vervuiling.

Het gebruik van mobiele filters biedt de gebruiker heel wat voordelen:

  • Een eenvoudige, compacte oplossing.
  • Eenvoudig in het gebruik. (plug-and-play)
  • Kleine, compacte units die berekend zijn op een breed gamma stromen en concentraties.
  • De filters worden aangeboden via dag-tot-dag huurformules.
  • On-site besturing.
  • Geen onderhoudskosten.
  • Voortdurend nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen.

DESOTEC biedt recyclingoplossingen aan voor gebruikte actieve kool die afkomstig is van sanering in de eigen ovens en andere recuperatie-installaties.