Emisja zaniecyszczeń

Oczyszczanie za pomoca mobilnych filtrów z weglem aktywnym

Air emission treatment

Kontrola emisji związków organicznych i nieorganicznych to coraz większe wyzwanie dla dzisiejszego sektora przemysłowego. Problem stanowią związki powodujące ostry zapach lub przekraczające normy emisji LZO, które wynikają z pozwoleń zintegrowanych. Emisje te mogą pochodzić z hali składowania odpadów, zakładu przetwórstwa odpadów, oczyszczalni ścieków, odgazowania zbiorników i reaktorów, produkcji chemicznych półproduktów i produktów końcowych (np. poliestru), produkcji mebli, okien, drzwi, farb, produktów chemicznych oraz petrochemicznych. Zarówno ilość substancji, jak i liczba obszarów ich zastosowania jest ogromna.

Firma DESOTEC opracowała szeroki wachlarz rozwiązań dla wszystkich zastosowań, od najmniejszych do największych przepływów gazów i powietrza (filtry od 100 do 55 000 m³/h). Posiadamy ponadto szeroką gamę produktów do adsorpcji różnych rodzajów zanieczyszczeń.

 

ROZWIĄZANIE FIRMY DESOTEC W ZAKRESIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

 

Firma DESOTEC oferuje różne rodzaje węgla aktywnego stosowane przy emisji zanieczyszczeń:

  • • węgiel aktywny o różnych właściwościach do usuwania lotnych związków organicznych (LZO), np. styrenu.
  • • impregnowany i katalityczny węgiel aktywny do usuwania substancji nieorganicznych (Hg, NH3, H2S, itp.).
 

Firma DESOTEC stworzyła flotę mobilnych filtrów do zastosowań związanych z emisją zanieczyszczeń charakteryzujących się przepływem od 100 do 55 000 m3/h na jeden filtr.

Zastosowanie filtrów mobilnych to następujące korzyści dla użytkownika:

  • proste i kompaktowe rozwiązanie,
  • łatwe w użyciu (plug-and-play),
  • małe, kompaktowe jednostki zaprojektowane, aby oczyszczać powietrze o zróżnicowanym przepływie i składzie,
  • filtry są udostępniane na podstawie umów najmu,
  • pilotaż na miejscu instalacji,
  • żadnych kosztów konserwacji,
  • nieustannie nowe rozwiązania i ulepszenia.

Firma DESOTEC oferuje rozwiązania dotyczące recyklingu zużytego węgla aktywnego pochodzącego z emisji zanieczyszczeń we własnych piecach i innych obiektach.