Remediacja

Oczyszczanie za pomoca mobilnych filtrów z weglem aktywnym

Remediation treatment

Gleba i wody gruntowe mogą ulec zanieczyszczeniu wszędzie, gdzie kiedykolwiek była prowadzona działalność przemysłowa. Często chodzi o zanieczyszczenia historyczne, datowane na czasy sprzed ustanowienia skutecznych regulacji prawnych.

Takie strefy oczyszcza się krok po kroku, aby móc wykorzystać je ponownie. Często konieczne jest użycie kompleksowych technologii oczyszczania. Doskonałym rozwiązaniem okazują się mobilne filtry węglowe firmy DESOTEC, które często znajdują zastosowanie w procesie remediacji.

Przez wiele lat firma DESOTEC gromadziła na rynku europejskim szerokie doświadczenie w tym zakresie, opracowując typy filtrów dostosowane do zapotrzebowania rynku.

Nasza firma przekazuje odbiorcy niezbędne narzędzia w zakresie remediacji i recyklingu odpadów opierając się na technologiach wykorzystujących węgiel aktywny i recykling odpadów. Pod pojęciem remediacji rozumiemy zarówno usuwanie historycznych zanieczyszczeń, jak i doraźną pomoc w razie wypadków, takich jak przewrócenie się cysterny z olejem opałowym, nieszczelność ropociągu  czy konieczność oczyszczenia wody po gaszeniu pożaru na terenie przemysłowym.

Obecnie DESOTEC jest dostawcą mobilnych rozwiązań filtracyjnych w całej Europie. Stosuje się je w różnych typach remediacji, rekultywacji składowisk i zakładów petrochemicznych, oczyszczaniu terenu zakładów przetwarzających kreozot, itp.

ROZWIĄZANIE FIRMY DESOTEC W ZAKRESIE REMEDIACJI

 

Firma DESOTEC oferuje różne rodzaje węgla aktywnego do zastosowania przy remediacji:

  • granulowany węgiel aktywny o różnych właściwościach do usuwania zanieczyszczeń organicznych w wodzie i w powietrzu,
  • pylisty węgiel aktywny do zastosowania w celu unieruchomienia i stabilizacji zanieczyszczenia obecnych w gruncie,
  • formowany (prasowany) węgiel aktywny o różnych właściwościach do usuwania zanieczyszczeń organicznych w stanie gazowym.
 

Firma DESOTEC stworzyła flotę mobilnych filtrów do zastosowań związanych z remediacją charakteryzujących się przepływem do ponad 100 m³/h w przypadku oczyszczania wody oraz do 55 000 m³/h w przypadku oczyszczania powietrza. Filtry zostały specjalnie zaprojektowane, aby móc oczyszczać różne rodzaje zanieczyszczeń.

Zastosowanie filtrów mobilnych to następujące korzyści dla użytkownika:

  • proste i kompaktowe rozwiązanie,
  • łatwe w użyciu (plug-and-play),
  • małe, kompaktowe jednostki zaprojektowane, aby oczyszczać wodę i powietrze o zróżnicowanym przepływie i składzie,
  • filtry są udostępniane na podstawie umów najmu,
  • pilotaż na miejscu instalacji,
  • żadnych kosztów konserwacji,
  • nieustannie nowe rozwiązania i ulepszenia.

Firma DESOTEC oferuje rozwiązania dotyczące recyklingu zużytego węgla aktywnego pochodzącego z remediacji we własnych piecach i innych obiektach.