Scieki

Oczyszczanie za pomoca mobilnych filtrów z weglem aktywnym

Waste water treatment

Woda jest niezbędna w większości przemysłowych procesów produkcyjnych. Jeśli jednak w wyniku procesu produkcyjnego ulegnie ona zanieczyszczeniu to powstałe ścieki przemysłowe nie mogą  być odprowadzana do wód powierzchniowych lub kanalizacji. Również woda deszczowa, która spływa z terenów przemysłowych lub składowisk odpadów, musi być najpierw oczyszczona przy użyciu odpowiedniej technologii, tak aby nie przekraczała dopuszczalnych prawem limitów i nie stanowiła zagrożenia dla ludzi, zwierząt i ekosystemów.

DESOTEC posiada ponad 30-letnie doświadczenie w oczyszczaniu ścieków przemysłowych, oczyszczaniu odcieków i uzdatnianiu wody procesowej za pomocą mobilnych filtrów z węglem aktywnym. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń, stężenia na wlocie, natężenia przepływu i innych parametrów, poszczególne urządzenia mogą być łączone w celu stworzenia indywidualnego rozwiązania filtracyjnego do oczyszczania wody przemysłowej, które jest wygodne  i oszczędne:

 • Zajmujemy się całą logistyką: otrzymują Państwo jedną lub kilka wstępnie napełnionych jednostek filtracyjnych, które są wynajmowane.
 • Gdy tylko węgiel aktywny zostanie nasycony, wymieniamy cały moduł - na miejscu nie powstają odcieki ani pylenie.
 • Najnowocześniejsze piece reaktywacyjne zapewniają zamknięty cykl: W większości przypadków węgiel aktywny może być poddany recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.
 • W procesie tym zanieczyszczenia zaadsorbowane przez węgiel aktywny są całkowicie niszczone zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej jak nasze filtry mobilne mogą być  dostosowane do twoich  potrzeb!

 

Zastosowanie mobilnych filtrów z węglem aktywnym do oczyszczania wody

Węgiel aktywny adsorbuje różne zanieczyszczenia ze ścieków, odcieków i wód technologicznych, a także nadaje się do oczyszczania wód gruntowych. W szczególności, następujące zanieczyszczenia mogą być znacznie zredukowane poprzez zastosowanie mobilnych systemów oczyszczania wody DESOTEC, tak aby łatwo można było osiągnąć zgodność z odpowiednimi limitami zrzutu:

 • ChZT i BZT (chemiczne i biologiczne zapotrzebowanie na tlen)
 • TOC (całkowity węgiel organiczny)
 • BTEX (lotne węglowodory aromatyczne: benzen, toluen, etylobenzen, ksylen)
 • PAH (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)
 • AOX (adsorbowalne halogenki)
 • TZO (Trwałe zanieczyszczenia organiczne  takie jak pestycydy, PCB, pozostałości leków, ...)
 • Zapach i barwa

Ponieważ ścieki przemysłowe często zawierają wiele różnych zanieczyszczeń, z których każde ma inne właściwości fizyczne i chemiczne, w wielu przypadkach konieczne jest zastosowanie kilku procesów oczyszczania wody. Nasze mobilne filtry z węglem aktywnym mogą być stosowane w połączeniu z procesami biologicznymi lub fizykochemicznymi jako część wieloetapowego systemu oczyszczania wody - czy to do oczyszczania wstępnego, pośredniego, czy jako filtr doczyszczający.

Zapoznaj się z naszymi przykładowymi projektami dotyczącymi oczyszczania ścieków, aby zobaczyć  zastosowania naszych mobilnych filtrów z węglem aktywnym:

ChZT i BZT

Redukcja zanieczyszczeń w ściekach powstających w procesie recyklingu plastiku

Jak pozbyć się za jednym razem zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych i pływających

Oleje mineralne i węglowodory:

Usuwanie węglowodorów ropopochodnych z wody w podziemnej kawernie skalnej

AOX i pestycydy:

Usuwanie AOX ze ścieków w przemyśle farmaceutycznym

POP (Persistent Organic Pollutants):

Obniżenie zawartości pozostałości pestycydów w produkcji środków ochrony roślin

Zanieczyszczona woda gaśnicza:

Oczyszczanie skażonej wody deszczowej po pożarze w zakładzie chemicznym

Z naszego e-booka dowiesz się więcej o tym, jak możesz skonfigurować swój indywidualny system oczyszczania ścieków z mobilnymi jednostkami filtracyjnymi.

 

Mobilne systemy oczyszczania wody dla przemysłu

Jako pionier w rozwoju mobilnych systemów filtracji, DESOTEC posiada największą w Europie flotę mobilnych filtrów z węglem aktywnym do oczyszczania ścieków, wody technologicznej i odcieków z wysypisk. Przy zastosowaniu odpowiedniego węgla aktywnego, nasze jednostki filtracyjne pokrywają szeroki zakres typów zanieczyszczeń, stężeń wlotowych i przepływów. W ten sposób, umożliwiają one rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, które są skalowalne i zgodne z wymaganiami klienta.

 • Plug and play: Nasze kompaktowe urządzenia filtracyjne MOBICON są gotowe do natychmiastowego użycia, a dzięki serwisowi 24/7 i własnemu parkowi maszynowemu są na miejscu z reguły w ciągu jednego dnia.
 • Bez kosztów inwestycji i konserwacji: Nasze mobilne filtry z węglem aktywnym są wynajmowane po stawce dziennej
 • Czyste rozwiązanie: Na miejscu nie przeprowadza się operacji z węglem aktywnym - gdy się nasyci, wymieniamy kompletny model filtra na jednostkę tego samego typu.   
 • Zamknięty obieg: W naszych najnowocześniejszych piecach reaktywacyjnych nasycony węgiel aktywny jest regenerowany, a następnie może być ponownie wykorzystany.
 • Całkowite zniszczenie zanieczyszczeń: Zanieczyszczenia adsorbowane przez węgiel aktywny są całkowicie niszczone w instalacji oczyszczania spalin, w dopalaczu, zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Innowacje od lidera rynku europejskiego: Stale rozwijamy nasze rozwiązania filtracyjne - dzięki czemu nasi klienci zawsze otrzymują na miejscu najlepszą dostępną technologię.