Scieki

Oczyszczanie za pomoca mobilnych filtrów z weglem aktywnym

Waste water treatment

Niemal każdy proces produkcyjny wymaga użycia wody, w wyniku którego ulega ona zanieczyszczeniu. Powstają ścieki, których niejednokrotnie nie można zrzucić do odbiornika i aby móc wprowadzić je do kanalizacji bądź wykorzystać ponownie, należy je uprzednio oczyścić. Zdarzają się też przypadki, gdy należy przeprowadzić proces oczyszczania wody surowej, jaka ma zostać użyta w procesie produkcyjnym danej fabryki.

Zastosowanie węgla aktywnego firmy DESOTEC jest często najlepszą techniką oczyszczania zarówno u źródła, między poszczególnymi etapami produkcji, jak i w systemie end-of-pipe (np. po uprzednim oczyszczaniu biologicznym lub fizykochemicznym).

Redukcja parametrów takich jak: ChZT, BZT, TOC, BTEX, WWA, AOX, pestycydy, cyjaniany, zapach, barwa, itp. nie stanowi dla nas problemu. Oczyszczaniu może zostać poddana nawet woda gaśnicza po pożarze.

Firma DESOTEC wychodzi naprzeciw potrzebom klienta oferując dostępne od zaraz mobilne filtry węglowe. Opracowaliśmy również gamę wysokiej klasy produktów adsorpcyjnych, zapewniających maksymalną wydajność przy minimalnych nakładach finansowych.

 

ROZWIĄZANIE FIRMY DESOTEC W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

 

Firma DESOTEC oferuje różne rodzaje węgla aktywnego do zastosowań związanych z oczyszczaniem ścieków:

  • granulowany węgiel aktywny o różnych właściwościach do usuwania rozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych,
  • pylisty węgiel aktywny do dozowania w przemysłowych zakładach oczyszczania ścieków, zgodnie z procesem BIO-PAC.
 

Firma DESOTEC stworzyła flotę mobilnych filtrów charakteryzujących się przepływem do ponad 100 m³/h na jeden filtr.

Zastosowanie filtrów mobilnych to następujące korzyści dla użytkownika:

  • proste i kompaktowe rozwiązanie,
  • łatwe w użyciu (plug-and-play),
  • małe, kompaktowe jednostki zaprojektowane, aby oczyszczać ścieki o zróżnicowanym przepływie i składzie,
  • filtry są udostępniane na podstawie umów najmu,
  • pilotaż na miejscu instalacji,
  • żadnych kosztów konserwacji,
  • nieustannie nowe rozwiązania i ulepszenia.

Firma DESOTEC oferuje rozwiązania dotyczące recyklingu zużytego węgla aktywnego pochodzącego z oczyszczania ścieków we własnych piecach i innych obiektach.