Szukaj według slowa kluczowego

Czym jest biogaz?

Wprowadzenie: Czym właściwie jest biogaz?

Biogaz jest produktem fermentacji beztlenowej (anaerobowej) materii organicznej, w tym związków organicznych pochodzących z odpadów domowych, przemysłowych, odchodów zwierzęcych, osadu kanalizacyjnego, roślin z upraw energetycznych, ulegających biodegradacji odpadów na wysypiskach lub też innych biodegradowalnych surowców w warunkach beztlenowych. W krajach uprzemysłowionych biogaz jest wytwarzany w procesie fermentacji anaerobowej substratów organicznych, co odbywa się w ogromnych biogazowniach. Wytwarza się także podczas rozkładu odpadów organicznych w warunkach beztlenowych na wysypiskach śmieci, stąd też jest niekiedy nazywany „gazem wysypiskowym”.

Co to jest węgiel aktywny? Anaerobic digester

Biogaz składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla, ale zawiera też małe ilości innych gazów i składników śladowych, takich jak siarkowodór, amoniak, siloksany, tlen, merkaptany, itp. Jest też zazwyczaj nasycony wodą. Waloryzacja biogazu odbywa się zazwyczaj w turbinach gazowych lub silnikach spalinowych podłączonych do alternatora. Standardowo uzyskuje się moc energii rzędu 1 MW / 500 Nm³/h biogazu. W zależności od docelowego użycia, źródłowego surowca i lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, konieczne jest przeprowadzenie różnych procesów uzdatniania biogazu.

Jaki jest skład biogazu?

Podczas procesu fermentacji beztlenowej, materia organiczna jest rozkładana w kilku etapach przez różne rodzaje mikroorganizmów. Produktami końcowymi są: gaz zawierający głównie metan i dwutlenek węgla – nazywany „biogazem”, oraz frakcja w formie ściekowej lub stałej, składająca się z resztek pozostałych po fermentacji surowca organicznego, która jest zwana „odpadem przefermentowanym”. Skład biogazu i wielkość jego produkcji są uzależnione od składu substratu wykorzystywanego podczas fermentacji beztlenowej.

Składniki

Odpady domowe

Szlam w zakładów uzdatniania ścieków

Odpady rolnicze

 
CH4 % vol

50-60

60-75

60-75

 
CO2 % vol

30-40

20-30

20-30

 
H2O % vol

6 (w 40°C)

6 (w 40°C)

6 (w 40°C)

 
N2 % vol

0-5

0-1

0-1

 
O2 % vol

< 1

< 0,5

< 0,5

 
H2S, siloksany, związki aromatyczne, H2, itp.

Pozostałe

Tabela 1. Skład biogazu

Kompleksowe rozwiązania dla biogazów w ofercie firmy DESOTEC węgiel aktywny

Aby polepszyć jakość surowego biogazu, uzyskany gaz jest zazwyczaj oczyszczany z niepożądanych substancji, takich jak siarkowodór, tlen, azot, woda i cząstki stałe. Ma to na celu zapobieganie korozji i mechanicznemu zużywaniu się urządzeń czy instalacji, w których biogaz jest stosowany jako paliwo. DESOTEC węgiel aktywny jest wiodącym dostawcą rozwiązań na potrzeby oczyszczania biogazu w przemyśle rolno-spożywczym, na wysypiskach śmieci i komunalnych stacjach oczyszczania ścieków. Proces oczyszczania polega na usunięciu siarkowodoru i siloksanów z filtrowanego medium.

Jeśli szukają Państwo kompleksowego rozwiązania do uzdatniania biogazów, proszę się nami skontaktować!