Szukaj według slowa kluczowego

Liczba jodowa

liczba jodowa węgla aktywnego liczba jodowa węgla aktywnego

Liczba jodowa (lub „wartość jodowa”) (ASTM D4607) to wskaźnik dostępnej powierzchni w m2/gram czystego węgla. Chociaż liczba jodowa stała się synonimem „aktywności” węgla aktywnego i jest powszechnie stosowana jako parametr kontroli jakości w produkcji i regeneracji węgla aktywnego, nie musi ona koniecznie stanowić miary możliwości węgla do adsorbowania innych gatunków. Zasadniczo, liczba jodowa jest o 50 do 100 mg/g niższa w porównaniu do powierzchni BET.

Powszechnie wiadomo, że na adsorpcję jodu z roztworów wodnych wpływ mają związki tlenu na powierzchni węgla, odczyn pH i części składowe popiołu. Po namoczeniu w wodzie i wysuszeniu czystego węgla, liczba jodowa dla takiego węgla spadnie o 20 - 50 punktów, ponieważ związek tlenu powierzchniowego ulegnie zmianie. Dlatego próbki do kontroli jakości powinny być pobierane z filtra z węglem aktywnym suche, a nie mokre!