Szukaj według slowa kluczowego

Oczyszczanie gazów

W zależności od zastosowania, najbardziej odpowiedni węgiel aktywny dobierany jest na podstawie znanych parametrów chemicznych cząstek mających być usunięte w procesie adsorpcji bądź przez serie kontrolowanych analiz laboratoryjnych.

Zastosowanie węgla aktywnego w odniesieniu do powietrza i gazów:

  • oczyszczanie powietrza (usuwanie rozpuszczalników i węglowodorów, odsiarczanie spalin, deodoryzacja, systemy wentylacyjne, okapy kuchenne, pyliste węgle w zastosowaniu dla usuwania dioksyn, rtęci, czy innych śladowych elementów z gazów spalinowych)
  • doczyszczanie innych gazów (usuwanie zanieczyszczeń z wodoru, gazu ziemnego dwutlenku węgla, składowiska odpadów, odzysk rozpuszczalników)
  • ochrona oddechowa (maski gazowe, usuwanie szkodliwych trujących związków)
  • odpowietrzanie cystern
  • w procesach katalitycznych