Szukaj według slowa kluczowego

Odczyn kwasowości pH węgla aktywnego

Odczyn kwasowości pH węgla aktywnego Odczyn kwasowości pH węgla aktywnego

Wprowadzony do eksploatacji węgiel aktywowany parą lub węgiel regenerowany może przez znaczny okres czasu mieć zmienny odczyn pH i zmienną zasadowość. Wzrost odczynu pH i czas trwania zależą od rodzaju węgla aktywnego oraz składu chemicznego oczyszczanej wody. Odczyn pH ścieków może wzrosnąć do wartości przekraczającej 9 lub 10 dla objętości złoża wynoszącej od 200 do 500 i może prowadzić do wypłukiwania aluminium z węgla aktywnego, a także wymywania manganu oraz innych metali przejściowych z węgla regenerowanego w zastosowaniach związanych z wodą pitną

Spółka DESOTEC Activated Carbon mierzy efektywny odczyn pH oraz pH kontaktowe (zwane także pH odcieków) węgla aktywnego. Efektywny odczyn pH węgla aktywnego jest określany poprzez gotowanie węgla aktywnego w wodzie demineralizowanej, natomiast kontaktowy odczyn pH jest określany poprzez mieszanie węgla z wodą demineralizowaną w temperaturze otoczenia przez określony czas.

Odczyn pH odcieków (DSTM 11, w oparciu o ASTM 6851) pozwala użytkownikom i producentom węgla aktywnego przewidzieć skutek, jaki węgiel aktywny będzie miał na początkowy odczyn pH oczyszczonej wody w kontakcie z węglem aktywnym. Ze względu na to, kontaktowy odczyn pH jest także nazywany odczynem pH odcieków.

Metody badania odczynu pH węgla aktywnego (ASTM D3838 - 05) są wrażliwe na jakość wody lub roztwór soli stosowany podczas pomiaru. W przypadku gdy odczyn pH ma istotne znaczenie dla określonego zastosowania, ważne jest, by porównać metody badawcze klienta i dostawcy.

Węgiel aktywowany chemicznie ma po aktywacji kwaśny odczyn pH. Z tego powodu produkt spółki DESOTEC C-PURE® 200-07 jest poddawany ponownej obróbce w celu uzyskania odczynu pH na poziomie 3-6. Na życzenie klienta, spółka DESOTEC może dostarczyć węgiel aktywowany chemicznie z bardziej neutralnym odczynem pH

Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo porady lub bardziej szczegółowych informacji na ten temat!