Szukaj według slowa kluczowego

Odpowiedni system oczyszczania powietrza dla Państwa branży

Firma DESOTEC węgiel aktywny oferuje szeroki wybór produktów i filtrów do domowych i przemysłowych systemów oczyszczania powietrza. Nasze systemy pomagają w ograniczeniu emisji szkodliwych substancji, usuwaniu uciążliwych zapachów, odzyskiwaniu rozpuszczalników i ograniczaniu działania trujących nieorganicznych środków chemicznych. Aby polepszyć skuteczność węgla aktywnego w oczyszczaniu powietrza, możemy impregnować go za pomocą substancji chemicznych. Umożliwia to powstanie reakcji chemisorpcji, wzmacniającej właściwości adsorpcyjne węgla aktywnego.

Elastyczne systemy oczyszczania powietrza do różnych zastosowań przemysłowych i domowych

System oczyszczania powietrza dla Państwa branży System oczyszczania powietrza dla Państwa branży Nasze systemy oczyszczania powietrza mogą być wykorzystywane do wszechstronnych zastosowań, w najróżniejszych branżach:

 • Usuwanie lotnych związków organicznych (LZO) i węglowodorów;
  • Kabiny lakiernicze (np. do usuwania zapachu akrylatów w przemyśle motoryzacyjnym)
  • Wentylacja zbiorników
  • Pralnie chemiczne
  • Odzyskiwanie rozpuszczalników
 • Deodoryzacja;
 • Oczyszczanie powietrza we wlocie lub w kabinie pasażerskiej i w układzie kontroli parowania (ELCD) w przemyśle motoryzacyjnym;
 • Przechowywanie owoców przy bardzo niskim poziomie tlenu (ULO);
 • Usuwanie rtęci, dioksyn i innych śladowych zanieczyszczeń z gazów spalinowych ze spalarni;
 • Oczyszczanie wód gruntowych (urządzenia do usuwania zanieczyszczeń z wody powietrzem – air strippers);
 • Urządzenia do klimatyzacji i okapy kuchenne;
 • Oczyszczalnie ścieków i pompownie;
 • Sprężarki powietrzne.

Firma DESOTEC węgiel aktywny posiada dużą ofertę mobilnych adsorberów, które można wykorzystać do niektórych z wymienionych zastosowań. W zależności od celu, do jakiego zostaną użyte, dostarczane systemy oczyszczania powietrza zawierają węgiel aktywny i/lub też inne substancje filtrujące. Nasza usługa obejmuje też regenerację zużytych czynników (recykling i regenerację)!