Szukaj według slowa kluczowego

Surowce do wytwarzania węgla aktywnego

Węgiel aktywny może być wytwarzany z wielu rozmaitych surowców. Najważniejszy warunek, jaki musi spełniać surowiec, to wysoka zawartość węgla. Inne parametry, takie jak zawartość popiołu i zanieczyszczenia śladowe, także odgrywają istotną rolę, ponieważ znajdują się one ostatecznie w produkcie końcowym i mogą mieć wpływ na jego właściwości.

Powszechnie stosowane surowce

Najczęściej stosowane surowce to węgiel (antracyt, węgiel bitumiczny, podbitumiczny i lignit), skorupy orzechów kokosowych, drewno (zarówno miękkie jak i twarde) oraz torf. Przeprowadzono także ocenę wielu innych surowców, takich jak skorupy orzechów (włoskich), pestki oliwek i ziarna palmowe, ale ich wykorzystanie na skalę komercyjną jest ograniczone podażą tych surowców. Surowce do wytwarzania węgla aktywnego: węgielWęgielSurowce do wytwarzania węgla aktywnego: orzechy kokosoweOrzechy kokosowe Surowce do wytwarzania węgla aktywnego: trocinyDrewno - wiórySurowce do wytwarzania węgla aktywnego: torfTorf Rodzaj surowca wybranego do procesu produkcji decyduje o potencjalnych właściwościach węgla aktywnego. Rodzaj surowca ma wpływ na:

  • Strukturę porów;
  • Czystość produktu końcowego.

DESOTEC Activated Carbon oferuje szeroki asortyment produktów wytwarzanych z różnych surowców. Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat naszego asortymentu produktów, prosimy o kontakt.