Szukaj według slowa kluczowego

Właściwości mechaniczne węgla aktywnego

Właściwości mechaniczne węgla aktywnego

Właściwości mechaniczne węgla aktywnego

Jedną z głównych właściwości mechanicznych węgla aktywnego jest wytrzymałość mechaniczna. Można ją zdefiniować jako odporność na ścieranie lub abrazję podczas stosowania

Istnieją rozmaite testy do oceny wytrzymałości mechanicznej granulowanego węgla aktywnego. Jest w nich określana zmiana w rozkładzie wielkości cząstek lub ilość wytwarzanego miału. Różne metody badania wytrzymałości mechanicznej mierzą różne aspekty wytrzymałości i z tego powodu mogą nie być ze sobą powiązane pod względem matematycznym. Najpopularniejszą metodą badania jest twardość, a kolejną zużycie ścierne.

Wytrzymałość mechaniczna: Twardość i zużycie ścierne

  • Wartość liczbowa twardości (DSTM 20) służy do pomiaru zewnętrznej integralności w stosunku do zewnętrznego zużywania się i rozrywania drobnych spoin węgla aktywnego. Wyrażana jest ona w postaci odsetka straty na określonym sicie po potrząsaniu granulek w określonych warunkach.
  • Zużycie ścierne (AWWA B604) to pomiar wytrzymałości konstrukcji granulowanego węgla aktywnego. W ten sposób mierzona jest wytrzymałość cząsteczki na siły ścinające wywołane przez wzajemne ocieranie się cząsteczek lub przez pocieranie cząsteczek o inne powierzchnie, takie jak ściany kolumn lub przesiewacz pomocniczy. Pomiaru dokonuje się poprzez potrząsanie granulek wraz ze stalowymi kulkami w zbiorniku w określonych warunkach, a wyniki są przedstawione w formie odsetka zmniejszenia średniej średnicy cząsteczki.