Szukaj według slowa kluczowego

Węgiel aktywowany chemicznie

Aktywacja chemiczna odbywa się poprzez rozkład lub odwodnienie struktury surowca, który występuje zazwyczaj w postaci wiórów. Najpopularniejszym środkiem chemicznym wykorzystywanym do aktywacji jest kwas fosforowy, chociaż niektórzy producenci także nadal stosują chlorek cynku. Surowiec jest mieszany z odczynnikiem odwodnienia, tworząc pastę, która następnie jest suszona i zwęglana w piecach obrotowych w temperaturze 600°C

Proces aktywacji chemicznej: aktywacja poprzez utlenianie kwasów

W przypadku zastosowania kwasu fosforowego jako czynnika aktywującego, produkt zwęglania jest dalej podgrzewany do temperatury powyżej 800°C. Na tym etapie węgiel jest utleniany przez kwasy. Produkt aktywowany jest przemywany wodą w celu odzyskania kwasu, a następnie suszony. Odzyskany kwas jest z powrotem zagęszczany do pożądanego stężenia w celu jego ponownego wykorzystania. Aktywność produktów końcowych zależy głównie od ilości czynnika aktywującego, temperatury pieca i czasu, przez jaki produkt jest poddawany temu procesowi.