Szukaj według slowa kluczowego

Węgiel impregnowany

Poprawa reakcji węgla aktywnego przy oczyszczaniu powietrza jest możliwa dzięki impregnowaniu węgla aktywnego odpowiednimi chemikaliami. Rezultatem takiego zastosowania jest proces chemisorpcji, który zdecydowanie podwyższa skuteczność oczyszczania powietrza. Impregnowany węgiel aktywny działa jako nośnik i katalizator dla reakcji chemicznych i procesu wytrącania. Poprzez pokrycie związkami chemicznymi powierzchnię węgla, węgle impregnowane są używane głównie do usuwania związków nieorganicznych z powietrza i strumieni gazów.

Węgiel aktywny firmy DESOTEC jest produktem wysokiej jakości, uzyskiwanym i dostarczanym wg ostrych norm i wytycznych. Dla oczyszczania powietrza i gazów używa się zwykle prasowanego lub grubego ziarnistego węgla. Chemicznie nasycone węgle są wytwarzane dla potrzeb wielu procesów technicznych.

Korzyści chemicznego impregnowania węgli aktywnych udowodniono dla:

  • oczyszczania powietrza - zapachy ściekowe, zakłady chemiczne, klimatyzacja
  • odsiarczanie gazu ziemnego
  • maski przeciwgazowe - dla spełnienia międzynarodowych norm CEN, NIOSH itp.
  • usuwania rtęci podczas produkcji wodoru
  • usuwanie gazu bojowego - filtry i maski przeciwgazowe do broni ABC
  • kontrolowanie oparów w pochłaniaczach laboratoryjnych
  • uzdatnianie i filtracja wody skażonej bakteriami

PRZEGLĄD (1) kilku typowych rodzajów prasowanego węgla aktywnego

DESOTEC ma prawo do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia

(1) Lista jest niekompletna I podaje tylko najpopularniejsze węgle. Inne typy dostępne są na zapytanie.

(2) Chemiczna impregnacja standardowego ziarnistego lub prasowanego 3 lub 4 mm.

USŁUGI

Oprócz dostarczania węgla aktywnego firma DESOTEC ACTIVATED CARBON N.V.-S.A. zajmuje się doradztwem i wykonawstwem dla całego zakresu zastosowań, sprzętu, filtrów i adsorbentów, także na zasadzie wynajmu, i oferuje usługi wymianę elementów oraz odbiór/regenerację zużytego węgla.

OPAKOWANIA

Węgiel aktywny jest standardowo pakowany w worki po 25 kg lub duże opakowania na paletach po 500 kg. Inne formy pakowania są dostępne na zapytania.

SPADEK CIŚNIENIA

Prasowany (granulowany) węgiel aktywny jest normalnie używany do oczyszczania powietrza i gazów, ponieważ cylindryczny kształt powoduje mniejszy spadek ciśnienia. Dla obliczeń i kalkulacji spadku ciśnienia należy użyć wykresu dla spadku ciśnienia. Spadek ciśnienia zależy od średnicy granulki - patrz rozdział 4 - spadek ciśnienia na prasowanym węglu aktywnym dla powietrza.

BEZPIECZEŃSTWO

Mokry węgiel aktywny pochłania tlen z powietrza, co może spowodować niebezpieczeństwo dla pracujących wewnątrz zbiorników z węglem aktywnym i zamkniętych lub osłoniętych pomieszczeniach. Przed wejściem do tych miejsc należy przestrzegać zasad pracy w pomieszczeniach o małej zawartości tlenu oraz dokonać pomiaru zawartości tlenu zgodnie z lokalnymi i państwowymi normami.