Szukaj według slowa kluczowego

Wielkość węgla aktywnego

Wielkość węgla aktywnego w sposób logiczny zależy od kształtu lub formy fizycznej materii i może być ona wyrażana za pomocą kilku miar.

Zakres wielkości ziarnistego węgla aktywnego (GAC)

Activated carbon size Wielkość węgla aktywnego

Zakres wielkości ziarnistego węgla aktywnego (GAC) jest zazwyczaj wyrażany za pomocą wielkości sita, w mm lub US mesh, w granicach którego zazwyczaj utrzymywany jest ziarnisty węgiel aktywny. Wielkość tę mierzy się przesypując próbkę ziarnistego węgla aktywnego przez określoną serię sit. W jednostkach metrycznych jest to szerokość oczek sita wyrażona w mm. W systemie US Mesh liczba wielkości sita odnosi się do liczby oczek siatki przypadających na cal bieżący sita.

Przykładowo węgiel aktywny o wielkości 8x30 US Mesh oznacza, że co najmniej 93% wag. granulek jest większych niż 30 Mesh (0,60 mm) i co najmniej 90% wag. granulek jest mniejszych niż 8 mesh (2,36 mm). 12x40 US Mesh (0,42 do 1,70 mm), 6x16 US Mesh (1,18 do 3,35 mm)

Nr sita
(ASTM E11-87)
Wielkość sita
mm
4 4.75
6 3.35
7 2.80
8 2.36
10 2.00
12 1.70
14 1.40
16 1.18
18 1.00
20 0.85
25 0.71
30 0.60
35 0.50
40 0.42
45 0.35
50 0.30
60 0.25
70 0.21
80 0.18
100 0.15
120 0.12
170 0.090
200 0.075
325 0.045

Efektywna wielkość (EW)

Efektywna wielkość ziarnistego węgla aktywnego jest obliczana jako wielkość wyrażona w mm, w stosunku do której 10% wag. granulek jest mniejsza. Jest to wskaźnik spadku ciśnienia i wydajności filtracji złóż węglowych po płukaniu wstecznym i segregacji. Niższa wielkość efektywna oznacza większy spadek ciśnienia i możliwość filtrowania mniejszych cząsteczek, co prowadzi do większej częstotliwości płukania wstecznego w porównaniu do węgla o wyższej wielkości efektywnej.

Średnia średnica cząsteczek

Wielkość węgla aktywnego: mpd Wielkość węgla aktywnego: mpd

Średnia średnica cząsteczek granulowanego węgla aktywnego jest obliczana jako wielkość wyrażona w mm, w stosunku do której 50% wag. granulek jest mniejsza. Wielkość ta jest stosowana do obliczania wartości zużycia ściernego, ale jest także wykorzystywana w modelach do szybkiego lub przyspieszonego badania kolumnowego:

(MTZ1/MTZ2) = (mpd1/mpd2)Z

 MTZi =strefa przenikania masy

mpdi= średnia średnica cząsteczek

Z = współczynnik skali

Z>1 dla fazy płynnej

Z = +/- 1 dla fazy gazowej

Podziarno

Podziarno to ilość węgla aktywnego wyrażona w % wag., która jest mniejsza niż najdrobniejsze sito (np. % wag. mniejszy niż 0,60 w przypadku węgla 0,60-2,36 mm). Ten parametr jakościowy jest często stosowany do określania potencjalnych strat podczas regeneracji.

Współczynnik jednorodności

Współczynnik jednorodności granulowanego węgla aktywnego jest obliczany jako stosunek wielkości wyrażonej w mm, w stosunku do którego 60% wag. granulek jest mniejsza, podzielonej przez efektywną wielkość. Im mniejszy jest współczynnik jednorodności, tym bardziej jednorodne są cząsteczki produktu. Współczynnik jednorodności o wartości 1 oznacza, że wszystkie granulki mają taką samą wielkość. Granulowany węgiel aktywny z niskim współczynnikiem jednorodności jest często stosowany w instalacjach na pierwszym etapie filtracji w produkcji wody pitnej.

Wielkość formowanego węgla aktywnego

Wielkość formowanego węgla aktywnego lub granulek jest zazwyczaj określana za pomocą średnicy otworów w matrycach wytłaczarki. W ramach zapewnienia jakości DESOTEC mierzy ilość węgla aktywnego, wyrażoną w % wag., która przechodzi przez sito mniejsze niż średnica granulki. Na przykład w przypadku granulek 4 mm maksymalna wielkość oczek sita, przez które granulki mogą przejść jest określona na poziomie 3,35 mm (US mesh 6).

Wielkość sproszkowanego węgla aktywnego

Zakres wielkości sproszkowanego lub pyłowego węgla aktywnego jest zazwyczaj określany za pomocą ilości sproszkowanego węgla aktywnego, wyrażonej w % wagowych, która przechodzi przez oczko w sicie o wielkości 0,075 mm podczas analizy przesiewania na mokro. Zazwyczaj minimum 90% wag. przechodzi przez sito 0,075 mm.