Nawet styren nie musi śmierdzieć…

Aircon V-XL

Styren do przydatny surowiec używany w wielu zastosowaniach. Dosyć niski próg zapachu tej substancji powoduje szybkie powstawanie penetrującego i nieprzyjemnego zapachu. Mimo że emisja takich lotnych substancji organicznych jest zgodna z rygorystycznymi przepisami prawa europejskiego, całkowite ich usunięcie jest zdecydowanie zalecane w ramach BBT (najlepszych dostępnych technik). Aircon, przenośna instalacja filtrująca z węglem aktywnym firmy Desotec, spełnia wszystkie warunki skutecznego usuwania emisji styrenu.

Styren ma kluczowe znaczenie w procesie roboczym przedsiębiorstw przetwarzających poliester lub produkujących kompozyty. Ta substancja jest między innymi istotna w produkcji przyczep do przewozu koni, łodzi motorowych, desek surfingowych, mebli łazienkowych, elementów turbin wiatrowych, a także w przypadku niektórych technologii renowacji kanalizacji.

Nadmierny zapach

Emisja styrenu i innych lotnych substancji organicznych (VOC) podlega rygorystycznym normom europejskim. Nawet jeżeli zakład funkcjonuje zgodnie z właściwymi wytycznymi, istnieje możliwość występowania nieprzyjemnych zapachów. Dotyczy to na pewno styrenu, który powoduje przykry zapach już przy stężeniu nawet 20 000 razy mniejszym niż najniższe stężenie szkodliwe.

Problem emisji styrenu można rozwiązać na różne sposoby, na przykład przy użyciu RTO (regeneracyjnego dopalacza termicznego) lub poprzez zastosowanie koncentratora. Stężenie styrenu zostaje najpierw zwiększone za pomocą środka adsorpcyjnego (np. zeolitów lub węgla aktywnego), a następnie zostaje on utleniony w sposób wydajny energetycznie w instalacji spalania.

W najlepszych dostępnych technikach opisanych w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych (IED) w zakresie całkowitego usuwania styrenu ze strumienia powietrza zwraca się uwagę na adsorpcję przez aktywny węgiel. Desotec stosuje tę technikę w przenośnych filtrach. Takie rozwiązanie jest możliwe w trybie start-stop i w prosty sposób zapewnia skuteczność w przypadku zmian kluczowych parametrów procesów, takich jak przepływy oraz stężenia. Pozwala to nawet na oczyszczenie styrenu o bardzo niskim stężeniu, dzięki czemu w otoczeniu nie występuje dłużej nieprzyjemny zapach.

Przenośny filtr z węglem aktywnym

Firma Desotec zastosowała niedawno tę technikę u producenta poliestrowych filtrów piasku do basenów. Emisje w dwóch punktach tego zakładu zostały oczyszczone przez przenośny filtr z węglem aktywnym Aircon VL. Strumień powietrza kierowano jeszcze przez filtr przeciwpyłowy, dzięki czemu cząsteczki włókien szklanych były zatrzymywane już na tym etapie i filtr węglowy się nie zatykał.