Nawet styren nie musi śmierdzieć…

Aircon V-XL

Styren -to przydatny surowiec używany w wielu zastosowaniach. Dosyć niski próg  wyczuwanościtej substancji powoduje szybkie powstawanie -drażniącego zapachu. Mimo że emisja tej substancji zwykle jest zgodna z rygorystycznymi przepisami prawa europejskiego, całkowite jej usunięcie jest - zalecane w ramach BAT (najlepszych dostępnych technik). Aircon, mobilna instalacja filtrująca z węglem aktywnym firmy Desotec, umożliwia całkowitą redukcję emisji styrenu.

Styren ma kluczowe znaczenie w procesie - przetwarzania poliestru lub podczas produkcji kompozytów. -Substancja ta jest między innymi istotna w produkcji przyczep do przewozu koni, łodzi motorowych, desek surfingowych, mebli łazienkowych, elementów turbin wiatrowych oraz produktów z polimerobetonu.

Uciążliwość zapachowa

Emisja styrenu i innych lotnych -związków organicznych (LZO) podlega rygorystycznym normom europejskim. Nawet jeżeli zakład  spełnia narzucone normy emisyjne, istnieje możliwość występowania nieprzyjemnych zapachów. W szczególności dotyczy to - styrenu, który powoduje uciążliwy zapach już przy stężeniu nawet 20 000 razy mniejszym niż najniższe szkodliwe stężenie.

Problem emisji styrenu można rozwiązać na różne sposoby, na przykład przy użyciu RTO (regeneracyjnego dopalacza termicznego) -. Stężenie styrenu zostaje najpierw zwiększone za pomocą środka adsorpcyjnego (np. zeolitów lub węgla aktywnego), a następnie zostaje on utleniony w sposób wydajny energetycznie w instalacji dopalającej.

Jednak w najlepszych dostępnych technikach opisanych w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych (IED) w zakresie całkowitego usuwania styrenu ze strumienia powietrza zwraca się uwagę na adsorpcję za pomocą węgla aktywnego. Desotec stosuje tę technikę w swoich filtrach mobilnych. Takie rozwiązanie - w prosty sposób zapewnia elastyczność w przypadku zmian kluczowych parametrów procesów, takich jak przepływy oraz stężenia. Pozwala to nawet na oczyszczenie styrenu o bardzo niskim stężeniu, dzięki czemu - nieprzyjemny zapach zostaje wyeliminowany z otoczenia.

Mobilny filtr z węglem aktywnym

Firma Desotec zastosowała niedawno tę technikę u producenta poliestrowych filtrów piaskowych do basenów. Powietrze z dwóch emitorów  na terenie tego zakładu zostało oczyszczone przez mobilny filtr Aircon VL z węglem aktywnym. Przed filtrem węglowym zainstalowano- filtr przeciwpyłowy, dzięki czemu cząsteczki włókien szklanych były zatrzymywane już na wstępnym etapie oczyszczania i filtr węglowy- nie ulegał zapchaniu.