Skuteczna redukcja benzenu na węglu aktywnym

Utylizacja substancji rakotwórczych ma bezwzględne pierwszeństwo w działaniach związanych z ochroną zdrowia publicznego w Unii Europejskiej. Mimo że normy europejskie są w tym zakresie surowe, Holandia niedawno poszła o krok dalej w ograniczaniu emisji benzenu (jednej z substancji rakotwórczych) do minimum. Filtracja na węglu aktywnym jako ostatni stopień oczyszczania ułatwia firmom spełnienie coraz bardziej rygorystycznych norm dotyczących benzenu.

Benzen to substancja znajdująca się w olejach mineralnych, produkowanych głównie z ropy naftowej. Występuje powszechnie w rafineriach petrochemicznych, terminalach przeładunkowych oraz innych miejscach składowania i transportu oleju surowego, ropy naftowej, benzyny ciężkiej itp. Czysty benzen, mający wiele różnych zastosowań, jest jedną z najpowszechniej produkowanych substancji chemicznych. Jest również ważnym bazowym składnikiem chemicznym wielu innych substancji.

Stosowanie benzenu jest coraz bardziej kontrolowane ze względu na fakt, że kontakt z tą substancją zwiększa ryzyko zachorowania na raka lub białaczkę. Unia Europejska wdrożyła surowe normy emisji benzenu. W Belgii stężenie maksymalne wynosi 1 ppm. Ta sama norma obowiązywała do 1 października 2017 r. również w Holandii. Tymczasem, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, GR (rada ds. zdrowia) w Holandii ponownie oceniła skutki oddziaływania benzenu i wyznaczyła wartość progową. Obowiązująca prawnie wartość graniczna benzenu została obniżona z 3,25 mg/m3 (1 ppm) do 0,7 mg/m3 (0,2 ppm), wartości średniej ważonej w czasie 8 godzin (TWA8).

Biorąc pod uwagę, że przemysł petrochemiczny jest w Belgii sektorem bardzo dobrze rozwiniętym, możliwe że w stosownym czasie kraj ten również przyjmie tę surową normę. Za jakiś czas norma ta zostanie z pewnością zaostrzona również na poziomie europejskim. Póki co, w większości krajów europejskich obowiązuje poziom 1 ppm. Niektóre kraje, takie jak Dania, Szwecja i Finlandia, już wprowadziły obniżoną wartość graniczną wynoszącą 0,5 ppm.

Pełna kontrola emisji benzenu jest całkowicie możliwa dzięki dodaniu filtracji na węglu aktywnym jako ostatniego stopnia w procesie oczyszczania. W ostatniej fazie można na przykład zastosować dwa filtry węglowe w szeregu. W takim systemie pierwszy filtr węglowy zapewnia eliminację benzenu zgodną z najnowszymi normami stężeń. Po nasyceniu pierwszego filtra jego zadanie natychmiast przejmuje drugi filtr.

Firma DESOTEC zapewnia dobór rozwiązania filtracyjnego odpowiedniego do projektu. Takie podejście umożliwia szybką integrację i ma wiele zalet. Zużycie węgla aktywnego pozostaje bardzo ograniczone, ponieważ filtr działa jako ostatni stopień linii oczyszczania, gdzie stężenia benzenu zostały już znacznie obniżone. System nie wymaga również niemal żadnej obsługi. Inwestycja w takie rozwiązanie jest z pewnością opłacalna na dłuższą metę, ponieważ w przyszłości podejście do emisji substancji rakotwórczych będzie jeszcze bardziej surowe.