Szybkie rozwiązanie problemów z zapachem w browarach.

Desotec Aircon

Problemy z zapachem mogą znacznie pogorszyć relacje między przedsiębiorstwem a osobami mieszkającymi w sąsiedztwie. Szybkie i zdecydowane powstrzymanie nieprzyjemnych zapachów ma kluczowe znaczenie. Nasze mobilne filtry AIRCON, wypełnione właściwie dobranym węglem aktywnym, pozwalają pozbyć się takich problemów.

Znany belgijski browar zainwestował niedawno w nową biologiczną - oczyszczanię ścieków. W trakcie procesu oczyszczania powstają między innymi organiczne związki siarki i siarkowodór (H2S), czyli składniki, których zapach przypominający zgniłe jajka, wyczuwalny jest już przy bardzo niskich stężeniach. W celu uniknięcia nieprzyjemnych zapachów na oczyszczalni zamontowano - płuczkę wodną (scrubber) , która jednak nie  była w stanie zapobiec rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów po okolicy.

Mimo że emisja zanieczyszczeń z zakładu nie przekraczała norm środowiskowych, producent piwa chciał zrobić wszystko, aby poprawić relacje z okolicznymi mieszkańcami-. Firma zleciła wykonanie studium rozprzestrzeniania się zapachów, zawierające szczegółowe pomiary.

Następnie browar skontaktował się z firmą Desotec z prośbą o pomoc w znalezieniuskutecznego rozwiązania problemu. Dzień później udaliśmy się na miejsce, aby przeanalizować sytuację i zapoznać się z wynikami badań. Na podstawie naszych wniosków kilka godzin później przedstawiliśmy zakładowi ofertę, która została zaakceptowana.

Zaproponowaliśmy rozwiązanie w postaci mobilnego filtra z węglem aktywnym oraz dwóch odpowiednio dobranych typów węgla aktywnego, opracowanych specjalnie do oczyszczania powietrza i gazów. Już trzy dni po akceptacji oferty udaliśmy się do klienta i zainstalowaliśmy filtr AIRCON. Działanie filtra polega na dystrybucji strumienia powietrza ze znajdującymi się w nim związkami siarki  przez złoże węgla aktywnego. Działanie systemu zapewnia całkowite usunięcie związków siarki ze strumienia powietrza, dzięki czemu problemy z zapachem zostały wyeliminowane, a przedsiębiorstwo nawiązało lepsze relacje z mieszkańcami okolicy.

Rozwiązanie firmy Desotec polegające na wynajmie mobilnej jednostki filtracyjnej pozwala na ciągłą pracę w zakładzie i mieści się w zakresie możliwości finansowych klienta. Po nasyceniu węgla aktywnego mobilny filtr zostaje wymieniony  na identyczną jednostkę. Zanieczyszczony siarką węgiel aktywny możemy reaktywować w naszej instalacji lub przekazać do utylizacji.

Zastosowane w tym przypadku rozwiązanie pokazuje, że działamy szybko i skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami w zakładach naszych klientów.