Węgiel aktywny zapewnia niższe emisje CO2.

reactivated carbon

Emisje gazów cieplarnianych od lat były głównym punktem dyskusji, a problem staje się coraz ważniejszy w obliczu gwałtownych zjawisk pogodowych (wielkich suszy, silnych opadów, huraganów itd.), do których dochodzi coraz częściej.

Z tego względu ważne jest określenie jednostkowych odpowiedzialności za oddziaływanie emisji na środowisko, umożliwiające podejmowanie decyzji o zmniejszeniu tego oddziaływania.

DESOTEC jest firmą zapewniającą rozwiązania oczyszczania oparte na technikach pochłaniania powierzchniowego z użyciem węgla aktywnego. Nowy węgiel aktywny firmy DESOTEC jest produkowany w różnych krajach i regionach w Azji Południowo-Wschodniej. Używane surowce i jakość produktu końcowego decydują o poziomie emisji CO2.

Firma DESOTEC postanowiła sporządzić wykres emisji CO2 swoich procesów produkcyjnych. Dotyczy on zarówno nowego węgla aktywnego, produkowanego w Azji Południowo-Wschodniej, jak i własnych działań odzyskowych firmy DESOTEC, prowadzonych w Roeselare, w Belgii.

Do obliczeń firma DESOTEC użyła metody Méthode Bilan Carbone we współpracy z akredytowaną firmą konsultingową. W obliczeniu dla nowego węgla aktywnego uwzględniono cały łańcuch logistyczny, włącznie z dostawą do klienta znajdującego się w odległości 500 km od DESOTEC Roeselare.

W obliczeniu dla węgla z odzysku uwzględniono konieczność zbiórki zużytego węgla od klientów znajdujących się w odległości 500 km od DESOTEC Roeselare. Uwzględniono również ponowną dostawę do tych samych klientów.

Obliczenie zapewnia jasny obraz. W zależności od regionu pochodzenia, użytych surowców, rodzajów energii użytych podczas produkcji oraz osiągniętej jakości emisja CO2 w przypadku nowego węgla aktywnego wynosi od 7,05 do 12,92 ton ekwiwalentu CO2 na tonę produktu końcowego. Emisja CO2 w przypadku węgla aktywnego z odzysku wynosi 1,03 tony ekwiwalentu CO2 na tonę odzyskanego produktu.

Firma DESOTEC będzie nadal inwestować w nowe systemy w celu odzyskiwania jak największych ilości węgla aktywnego pochodzącego od klientów bez jakichkolwiek strat jakościowych dostarczanych produktów lub usług.