4 typowe pytania dotyczące AOX

Co oznacza skrót AOX?

Skrót AOX oznacza „Adsorbowalne halogenki organiczne”. Określa stężenie organicznych halogenów, które są związkami zawierającymi chlor, brom lub jod. Podwyższone poziomy są często związane z zanieczyszczeniem.
 

Jakie są typowe źródła AOX?

Związki halogenowane są szeroko stosowane zarówno w przemyśle, jak i gospodarstwach domowych, w których typowe zastosowania to czyszczenie, dezynfekcja i odtłuszczanie. Ponadto przemysł chemiczny lub farmaceutyczny wykorzystuje duże ilości rozpuszczalników chlorowcowanych, często chlorowanych, takich jak DCM lub TCE, które mogą dostać się do ścieków. Część z nich wykorzystywana jest w produkcji pestycydów.
 

Jaki jest wpływ AOX na środowisko?

Wiele cząsteczek AOX nie ulega naturalnej degradacji w środowisku i jest klasyfikowanych jako trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO). Te trwałe związki mogą gromadzić się w ciekach wodnych i łańcuchu pokarmowym, jeśli nie zostaną usunięte. Niektóre AOX stwarzają również dodatkowe zagrożenie dla środowiska i zdrowia ze względu na ich toksyczność. Dlatego w wielu krajach obowiązują surowe przepisy dotyczące stężenia  AOX w odprowadzanych ściekach.
 

Jak można usunąć AOX z wody?

Jak już nazwa wskazuje, AOX są adsorbowalnymi substancjami organicznymi, co oznacza, że dobrze adsorbują się na węglu aktywnym. Ponadto węgiel aktywny jest wymieniony jako jedna z najlepszych dostępnych technik (BAT) usuwania AOX. Często AOX jest tylko ułamkiem zanieczyszczenia obecnego w ściekach, więc wymagane jest zintegrowane działanie z wieloma technikami, aby zapewnić, że wszystkie wskaźniki zanieczyszczeń są znacznie poniżej limitów zrzutu. Węgiel aktywny jest często używany jako ostatni etap doczyszczania, aby usunąć pozostałe ślady AOX.

 

 

 

W centrach serwisowych firmy DESOTEC cały zużyty węgiel jest badany, dobrać sposób jego zagospodarowania. Zużyty węgiel spełniający kryteria DESOTEC,  można reaktywować.

Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym u klienta, są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie całkowicie niszczone w instalacji spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje podlegają ciągłemu monitoringowi online, co gwarantuje, że przez kominy wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

W przypadku, gdy węgiel nasycony nie spełnia naszych kryteriów do reaktywacji, kierowany jest do utylizacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.