4 TYPOWE PYTANIA DOTYCZĄCE EMISJI ZAPACHÓW

Nieprzyjemne zapachy to złożony problem. W ciągu ostatnich 30 lat inżynierowie Desotec współpracowali z ponad 1000 firm, gdzie rozwiązywali problemy z zapachami, dlatego w tym artykule zebraliśmy 4 najczęściej zadawane pytania dotyczące emisji zapachów.

CO POWODUJE NIEPRZYJEMNE ZAPACHY?

Zapach może być spowodowany zarówno przez związki organiczne, jak i nieorganiczne. Skargi są zwykle związane z substancjami o niskim progu wyczuwalności zapachu, takimi jak np. H2S i styren. Problem dotyczy szczególnie firm działających w branży odpadowej lub wykorzystujących kompozycje zapachowe w produkcji, a także producentów z branży spożywczej i kompozytowej.

 

CO TO JEST PRÓG WYCZUWALNOŚCI ZAPACHU I DLACZEGO JEST TAKI WAŻNY?

Próg wyczuwalności zapachu to najniższe stężenie składnika, które może być wyczuwalne przez ludzki nos.  Różne związki mogą powodować różne zapachy. Próg wyczuwalności zapachów nie jest regulowany prawnie. W rezultacie często zdarza się, że firmy przestrzegają narzuconych limitów emisji, ale nadal powodują uciążliwość zapachową. Znajomość progów zapachowych może pomóc w identyfikacji i oczyszczaniu potencjalnie uciążliwych źródeł emisji i pozwala uniknąć konfliktów z sąsiadami.

Odour treshold

 

W JAKI SPOSÓB WĘGIEL AKTYWNY MOŻE POMÓC W USUWANIU UCIĄŻLIWYCH ZAPACHÓW?

Rozwiązanie konkretnego przypadku uciążliwego zapachu zależy od składników, które powodują problemy. Do usunięcia składników nieorganicznych, takich jak H2S lub NH3, wymagany będzie węgiel impregnowany. Problemy z zapachem spowodowane związkami organicznymi można rozwiązać za pomocą standardowych typów węgla aktywnego. Związki będą adsorbowane na węglu aktywnym, w wyniku czego nieprzyjemny zapach zostanie usunięty.

 

CO JEŚLI NIE WIEM JAKIE ZWIĄZKI POWODUJĄ POWSTAWANIE NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU?

Jeśli skład powietrza nie jest znany, można zorganizować pomiary składu chemicznego powietrza. Alternatywnie można wykonać instalację pilotażową. Podczas testów można sprawdzić różne typy węgla aktywnego, aby wypracować najlepsze rozwiązania.

 

MASZ INNE PYTANIA?

Nie wahaj się i skontaktuj się z naszymi inżynierami.