4 TYPOWE PYTANIA DOTYCZĄCE OCZYSZCZANIA BIOGAZU I BIOMETANU

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY BIOGAZEM A BIOMETANEM?

Biogaz jest wytwarzany w wyniku rozkładu beztlenowego przez mikroorganizmy i jest mieszaniną głównie CO2 i CH4. Biometan to biogaz, który został uszlachetniony do wysokiej jakości gazu o minimalnej zawartości 96% CH4. Podczas gdy biogaz jest najczęściej używany w systemach kogeneracji (CHP), biometan może być zatłaczany do sieci gazowej w celu zastąpienia gazu ziemnego.
 

JAKIE SĄ TYPOWE ZANIECZYSZCZENIA W BIOGAZIE?

Oprócz CO2 i CH4 biogaz zawiera również zanieczyszczenia. Możemy je podzielić na dwie główne grupy: składniki zawierające siarkę, głównie H2S oraz LZO, takie jak terpeny i siloksany. H2S jest wynikiem rozkładu związków organicznych zawierających siarkę. Terpeny są głównie powodowane przez przetwarzanie odpadów zielonych. Siloksany pochodzą z produktów zawierających Si takie jak na przykład kosmetyki i silikony.
 

DLACZEGO NALEŻY USUWAĆ ZANIECZYSZCZENIA?

Zanieczyszczenia nie tylko pogarszają jakość gazu, ale mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzeń.   Na przykład H2S powoduje korozję silnika i zakwaszenie oleju silnikowego. LZO muszą zostać usunięte, ponieważ mogą blokować i niszczyć membrany do produkcji biometanu. Spośród lotnych związków organicznych siloksany są szczególnie szkodliwe, ponieważ w wyniku ich spalania w silniku gazowym tworzą się tlenki krzemu, co prowadzi do poważnych uszkodzeń i zacierania się silników.
 

W JAKI SPOSÓB WĘGIEL AKTYWNY MOŻE POMÓC W OCZYSZCZANIU BIOGAZU I BIOMETANU?

Zarówno H2S, jak i LZO można usunąć za pomocą węgla aktywnego do stężeń poniżej wymaganych poziomów. Każda grupa związków wymaga jednak zastosowania innego typu węgla aktywnego. LZO można usuwać za pomocą standardowego węgla aktywnego, ale do usuwania H2S wymagane są specjalnie impregnowane typy węgla aktywnego, aby umożliwić zainicjowanie właściwej reakcji chemicznej. Na skuteczność i zużycie węgla aktywnego będą miały wpływ warunki procesowe.